Żeby uzyskać prawo do świadczenia od 1 czerwca tego roku, wnioski można składać już dzisiaj (1 luty) drogą elektroniczną. Zrobimy to za pośrednictwem portalu Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Świadczeniobiorcy, którzy zdecydują się złożyć wnioski tradycyjną drogą - pocztową lub dostarczając je bezpośrednio do urzędu - muszą poczekać do 1 kwietnia.

Termin przyznania prawa do 500+ oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów. Im szybciej to zrobimy, tym bardziej możemy być pewni, że wypłata świadczenia zachowa ciągłość.

Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 roku oznacza przyznanie oraz wypłatę pieniędzy za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja, wypłata przyznanego świadczenia (z wyrównaniem od czerwca) nastąpi nie później niż do 31 lipca.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 

Złożenie wniosku po 30 czerwca oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.