Arcybiskup Grzegorz Ryś znalazł się, jako jedyny Polak, w gronie nowych kardynałów. Wieści o tym popłynęły z Watykanu w świat podczas niedzielnej, południowej modlitwy Anioł Pański odprawionej przez papieża Franciszka. Dziewiąty konsystorz tego pontyfikatu, na którym Ojciec Święty wręczy insygnia kardynalskie 20 purpuratom, odbędzie się w Watykanie 30 września.

Grzegorz Ryś, jako kardynał, najprawdopodobniej pozostanie metropolitą łódzkim.

Abp Grzegorz Ryś urodził się w 1964 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. Jest absolwentem Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, w 2000 r. uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii. W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a w latach 2007-2011 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Sakrę biskupią otrzymał w 2011 r.

W latach 2005–2017 kierował Katedrą Historii Kościoła w Średniowieczu, a następnie Katedrą Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – między innymi w procesie Jana Pawła II.

W 2017 r. został uhonorowany przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa prestiżową Nagrodą im. Klemensa Bąkowskiego. W czasach krakowskich owocną pracę naukową łączył z zaangażowaniem duszpasterskim: wcześnie związany z Ruchem Światło-Życie, aktywnie uczestniczył w życiu Drogi Neokatechumenalnej, wspólnot takich jak Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych oraz namARKA. Przez 25 lat był przewodnikiem grupy 6. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.

W 2017 r. został mianowany przez papieża Franciszka Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim.