Medal wręczył  pabianickiemu policjantowi wojewoda łódzki. W uroczystości uczestniczyli: nadinspektor Sławomir Litwin - komendant wojewódzki policji, i inspektor Jarosław Tokarski - komendant powiatowy policji

"Medal ten to nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa" - czytamy w uzasadnieniu.

Spotkanie odbyło się w domu aspiranta sztabowego Rafała Dzwonnika - z uwagi na jego stan zdrowia. To nie pierwsza nagroda i wyraz uznania przełożonych za profesjonalizm i wzorową służbę.

Aspirant sztabowy Rafał Dzwonnik wstąpił do służby jesienią 2000 roku. Przez 6 lat był związany z wydziałem dochodzeniowo – śledczym VII Komisariatu Policji w Łodzi. Od 2006 roku pełni służbę w Pabianicach. Najpierw jako detektyw, potem - specjalista wydziału dochodzeniowo – śledczego. Prowadził najtrudniejsze postępowania przygotowawcze.
Od 1 września 2017 roku Dzwonnik pełni funkcję kierownika zespołu do spraw nieletnich i patologii. Doświadczenie zawodowe, jakie zebrał przez 17 lat służby, wykorzystywał w pracy z młodzieżą. Był pomysłodawcą wielu działań profilaktycznych zapobiegających demoralizacji nieletnich. Współpracował z organizacjami społecznymi, samorządowymi i fundacjami. Organizował spotkania aktywizujące młodzież.

Zawodowe i osobiste plany Rafała Dzwonnika przerwała nieuleczalna choroba. W sierpniu zeszłego roku lekarze zdiagnozowano u niego glejaka wielopostaciowego. Wszyscy pabianiccy policjanci codziennie wspierają Rafała w piekielnie trudnej walce o życie.