Bezpłatny parking powstanie na działce przy Starym Rynku 13. Będzie ogólnodostępny, całodobowy i nieodpłatny. Zmieści się tutaj 60-80 samochodów mieszkańców pobliskich ulic. Dodatkowo 20 miejsc zarezerwowano dla pacjentów pobliskiej przychodni lekarskiej.

Bezpłatny parking powstanie na działce przy ul. Stary Rynek 13

To wspólna inicjatywa miasta, dysponenta terenu, Roberta Danielewicza, przychodni lekarskiej Medicor-Med, apteki Popularna, kawiarni Bez espresso mam depresso - by zagospodarować działkę i ułatwić parkowanie w tamtym rejonie miasta.

Właściciel działki nieodpłatnie udostępni ją miastu na 10 lat. W zamian miasto urządzi parking; wyrówna i utwardzi teren kruszywem, wyznaczy miejsca postrojowe.

Takie porozumienie zostało zawarte we wrześniu, a na najbliższej sesji Rady Miejskiej prezydent wystąpi z wnioskiem o przeniesienie 27.000. zł dla Zarządu Dróg Miejskich na przygotowanie parkingu.

Parking ma być gotowy do końca listopada.