Mamy 306 ulic w Pabianicach, w tym 295 miejskich. Najdłuższe to bez wątpienia Piotra Skargi i Karniszewicka. Najkrótsze są ulice: Krótka, Lipowa i Wąska. Wyludnione są: Świetlickiego, Przejazd, Strażacka, bo tutaj nikt nie mieszka. Nikt jeszcze nie zameldował się przy nowych ulicach na Zatorzu: Dereniowej i Organizacji WiN.

Jedną z najstarszych ulic jest Warszawska. Nazwę nosi niezmiennie od 1824 roku.

Jest jeszcze inny podział nazw ulic - na „właściwe” i „niewłaściwe”. W minionej kadencji radni PiS chcieli zmienić patrona Szkole Podstawowej nr 17 z Ludwika Waryńskiego na Lecha Kaczyńskiego. Szkoła imię zmieniła, ale na Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej (zmarłej tragicznie koszykarki z Pabianic). Ulica Berlinga nosi teraz nazwę Okulickiego. W 2008 roku zmienili ją radni PiS. Czy taki sam los czeka sześć kolejnych ulic? Mamy w tej kadencji w Radzie Miejskiej 13 radnych PiS na 23.

Nikt do dziś nie zmienił nazwy ulicy Ludwika Waryńskiego (1856-1889). Był to polski działacz ruchu socjalistycznego. Przy tej ulicy mieścił się Dom Partii, gdzie urzędował pierwszy sekretarz PZPR. Dziś w tym budynku jest Powiatowy Urząd Pracy. Waryński założył partię robotniczą pod nazwą Proletariat.

Od Wiejskiej odchodzi w stronę parku Wolności króciutka ulica Kunickiego. Stanisław Kunicki (1861-1886) to polski działacz robotniczy i rewolucyjny. Z Ludwikiem Waryńskim współtworzył program partii Proletariat. Aresztowany i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Został stracony.

Od Jana Pawła odchodzi ulica Bardowskiego. Piotr Bardowski (1846-1886) to sędzia pokoju, rosyjski działacz ruchu rewolucyjnego. Założył kółko rewolucyjne wśród oficerów twierdzy modlińskiej i był autorem „Odezwy do oficerów”. Podczas procesu 29 działaczy I Proletariatu skazany na karę śmierci. Stracony razem z Janem Pietrusińskim, Stanisławem Kunickim i Michałem Ossowskim na stokach Cytadeli Warszawskiej w 1886 roku. Ulica Pietrusińskiego łączy Warszawską z Partyzancką (przy Dużym Skręcie).

Ulica Ossowskiego jest na Młodzieniaszku. Przed wojną była to ul. Karola. Michał Ossowski (1863-1886) to polski działacz ruchu robotniczego. Był działaczem partii Proletariat. Wybrano go do wykonania zamachu na życie Skrzypczyńskiego, który był carskim prowokatorem. 7 września 1884 został zastrzelony, a ukrywający się Ossowski został aresztowany i stracony.

Ossowskiego krzyżuje się z ulicą Jaszuńskiego. Salomon Jaszuński (1902-1938) to językoznawca, publicysta i działacz komunistyczny, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii. Działacz najbardziej lewicowej frakcji OMS „Życie”, członek Komitetu Okręgowego (KO) Związku Młodzieży Komunistycznej, od 1925 członek KPP. Kierownik krajowej redakcji „Czerwonego Sztandaru”. Za działalność komunistyczną kilkakrotnie aresztowany i więziony.

 

Jak to z nazwami ulic w Pabianicach bywało:

Nazwa Stary Rynek została nadana w 1878 roku. W 1927 roku nazwano to miejsce Placem Henryka Dąbrowskiego. W 1948 roku zmieniło nazwę na Plac Obrońców Stalingradu, by w 1989 roku powrócić do pierwotnej nazwy Stary Rynek.

W 1878 roku nadano nazwy kilku ulicom. Wtedy pojawiła się: Nowa (od 1927 r. Kilińskiego), Długa (od 1928 r. Kościuszki), Nowopolska (od 1928 r. Kopernika).

Ul. Kunickiego. Nazwę tę nosi od 1947 roku. Wcześniej od 1928 nazywała się Strzelecka.

Ul. Jaszuńskiego. Nazwę zmieniła w 1947 roku, bo od 1927 nosiła nazwę Jakuba.

Ul. Ossowskiego. Była Karola od 1927 roku. Na Ossowskiego przechrzcili ją w 1948 roku.

Ul. Bardowskiego. Zmieniła nazwę w 1946 r. Wcześniej była to ulica Sokola.

Ul. Waryńskiego. Nadana była w 1946 roku. Wcześniej nazywała się Fabryczna - od 1910 do 1936 roku. Wtedy zmieniono nazwę na Limanowskiego.

Ul. Pietrusińskiego. Nazwę zmieniła w 1948 roku z Poznańskiej, którą nadano jej w 1927 roku.