Poszło o termomodernizację szkół i przedszkoli. Delegatura CBA w Łodzi sprawdza procedury "podejmowania i realizacji decyzji wybranych zagadnień dotyczących przygotowania i realizacji przez Miasto Pabianice przedsięwzięcia poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice".

A więc, mówiąc prościej, od 19 lipca CBA kontroluje, czy przy projekcie termomodernizacji szkół nie doszło do korupcji. Jest to projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej.

- Projekt dotyczy finansowania, zaprojektowania i wykonania robót termomodernizacyjnych i budowlanych, zarządzania energią oraz utrzymania technicznego wybranych pabianickich obiektów oświatowych - informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.