W programie: pokazy pierwszej pomocy oraz sprzętu i munduru strażackiego i zwiedzanie wozów strażackich. Dzieci będą mogły przymierzyć hełm i usiąść za kierownicą.

Druhowie z OSP Pabianice złożyli do Budżetu Obywatelskiego Pabianic projekt na zakup specjalistycznych ubrań. Opisali to tak:

Celem projektu jest wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w nowoczesne co za tym idzie bezpieczne i ergonomiczne środki ochrony indywidualnej w postaci ubrań specjalnych oraz hełmów bojowych. Potrzeba realizacji wynika z rozwoju technologii oraz zagrożeń. Posiadane obecnie przez OSP ubrania specjalne oraz hełmy nie chronią strażaków w sposób dostateczny, są mało ergonomiczne i w dużej mierze mocno wyeksploatowane. Jednostka OSP nie jest w stanie jednorazowo ani etapowo wymienić takiej ilości środków ochrony indywidualnej strażaka-ratownika. W związku z ciągle rosnącą ilością wyjazdów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych zapotrzebowanie na odpowiednie środki ochrony indywidualnej również wzrasta. Strażacy ochotnicy niosąc pomoc niemalże zawsze podejmują duże ryzyko wynikające ze specyfiki działania, muszą być gotowi na każde zadanie co za tym idzie pewność ochrony swojego ciała musi być stuprocentowa. Pozytywne efekty jakie przyniesie wykonanie ww. zadania to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfortu strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach. Bezpieczeństwo druhów przełoży się w pełni, w stosunku jeden do jednego na Mieszkańców Pabianic, którzy mogą liczyć na druhów o każdej porze dnia przez cały rok.

Zachęcają do głosowania.