Dziś prezydent Grzegorz Mackiewicz wraz z wójtem Ksawerowa Adamem Topolskim zwołali konferencję prasową. Tematem spotkania był interesujący od miesięcy mieszkańców Pabianic i Ksawerowa temat projektu tramwajowego. Inwestycja zakładająca modernizację torowiska tramwajowego oraz przebudowę ulic Zamkowej i Warszawskiej od momentu otwarcia ofert przetargowych stanęła pod znakiem zapytania, Okazało się, że od realizacji dzieli ją… blisko 30 milionów złotych.

Zobacz: Za „projekt tramwajowy” firmy chcą więcej niż było przewidziane. Co zrobi prezydent?

- Podjęliśmy decyzję, że zanim przystąpimy do ogłoszenia drugiego przetargu, poszukamy dodatkowego wsparcia finansowego w tym zakresie. Wystąpiliśmy z wnioskiem o wsparcie do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - tłumaczył prezydent.

Po kolei do gmin wpłynęły odpowiedzi od tych instytucji.

- Zaproponowały nam, żebyśmy ubiegali się o środki marszałka województwa łódzkiego. My jednak wcześniej już wiedzieliśmy, że to jest nieosiągalne, bo byliśmy już po postępowaniu konkursowym. W piśmie marszałek tylko potwierdził, że w związku z tym, że konkurs został rozstrzygnięty, nie ma dzisiaj możliwości wsparcia go dodatkowymi środkami.

14 września gminy ostatni raz wystąpiły do premiera Mateusza Morawieckiego o uruchomienie rezerwy ogólnej budżetu państwa, by w ten sposób sfinansować brakujący wkład własny do projektu. Odpowiedź przyszła wczoraj.

- Pan sekretarz stanu, Michał Dworczyk po pierwsze przesłał nasz wniosek do ministra infrastruktury z prośbą o wskazanie wszystkich potencjalnych możliwości dofinansowania powyższego zadania. Takie samo pismo skierował do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Ale najbardziej konkretne pismo zostało przekazane do wojewody - mówi prezydent.

Prezydent zacytował jego fragment:

„Zwracam się do Pana Wojewody z prośbą o opinię w przedmiotowej sprawie, w szczególności w zakresie możliwości udzielenia dotacji ze środków będących w dyspozycji Pana Wojewody oraz wskazanie wszystkich potencjalnych źródeł udzielenia oczekiwanego wsparcia. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa Prezes Rady Ministrów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa na wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 10 mln zł w poszczególnych przypadkach. W przypadku wniosku powyżej tej kwoty, decyzję podejmuje Rada Ministrów. W tym celu, powinien zostać przygotowany i procedowany, zgodnie z Regulaminem pracy rady Ministrów, stosowny projekt uchwały Rady Ministrów w przedmiotowej sprawie.

Proszę o przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 1 października 2018 r. informacji nt. podjętych ustaleń i decyzji, odnośnie do złożonego wniosku”.

- Rozumiemy z tego pisma, że prezes Rady Ministrów oczekuje stosownego wniosku od wojewody, aby uruchomić i przedstawić Radzie stosowny wniosek o uruchomienie brakującej kwoty, ponad 28 milionów złotych z rezerwy ogólnej Skarbu Państwa na wkład własny do naszego projektu - podsumował Mackiewicz.

Jakie są szanse na rządowe pieniądze? Okaże się po 1 października.

Opóźnienie związane z finansowymi kłopotami inwestycji na razie nie wpływa znacząco na jej realizację. Miasto wcześniej wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu zakończenia projektu tramwajowego o rok, tzn. z 30 września 2020 r. na 30 września 2021 r. Termin rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie inwestycji został przedłużony i upływa 10 listopada.

Prezydent wysłał pismo do premiera z podziękowaniem za zainteresowanie się tematem i za podjęte działania, deklarując jednoczęsnie chęć spotkania. Miał nadzieję, że dojdzie do niego w najbliższą sobotę. Jednak premier zmienił swoje plany