Spory kawał placu przy ul. Łaskiej 18 to własność osoby prywatnej. Od lat stoi niezagospodarowany i szpeci. Numer telefonu i informacja o sprzedaży tej nieruchomości, mieszczące się na drewnianej tabliczce wiszącej na drzewie, zatarły się.

– Nie jest to własność gminy miejskiej Pabianice – potwierdza Mariusz Witowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. – Skieruję sprawę do Straży Miejskiej jako interwencję w sprawie porządku w mieście.

Czekamy...