Gdzie je odbierzemy?

- w autobusach miejskich
- punktach sprzedaży biletów MZK przy ul. Narutowicza 9 i na dworcu PKP przy ul. Łaskiej 37
- w komendzie Straży Miejskiej przy ul. Narutowicza 33
- w Urzędzie Miejskim - ul. Zamkowa 16
- Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Warzywnej 6 i Rejonach Obsługi Mieszkańców (ROM 1 ul. Warszawska 28, ROM 2 ul. Moniuszki 8a, ROM 3 ul. Odrodzenia 15)
- Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 44, administracjach PSM (ADM 1 ul. Łaska 46/48, ADM 2 ul. Zamkowa 42, ADM 3 ul. 20 Stycznia 18, ADM 4 ul. Smugowa 25, ADM 5 ul. Grota Roweckiego 23) i dziale gospodarczo-remontowy PSM przy ul. Śniadeckiego 10
- PaFaN-ie przy ul. Warszawskiej 75
- pływalni MOSiR
- na targowisku przy ul. Moniuszki i Nawrockiego
- w siedzibie Społecznego Komitetu Mieszkańców Osiedla Dąbrowa - ul. Widzewska 41
- w Centrum Seniora przy ul. Konopnickiej 39
- w kościołach pw. Miłosierdzia Bożego, Trójcy Przenajświętszej, św. Mateusza, św. Floriana, Chrystusa Króla, NMP Różańcowej, św. Maksymiliana
- Miejskiej Bibliotece Publicznej - św. Jana 10
- Pabian-Medzie - ul. Kilińskiego 10/12
- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - ul. Warzywna 3
- Zakładzie Energetyki Cieplnej - ul. Rocha 8
- Miejskim Ośrodku Kultury - ul. Kościuszki 14
- Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - ul. Gdańska 7