Od 9 grudnia do nieruchomości, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, będą rozwożone pojemniki w kolorze niebieskim. Należy wstawić pojemniki na teren nieruchomości i gromadzić w nich papier. Odbiór odpadów z tych pojemników odbywać się będzie od stycznia według harmonogramów odbioru. 

Żółty – metale i tworzywa sztuczne

Wrzucamy: butelki po napojach (zgniecione butelki PET), opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach), reklamówki i inne folie (niezabrudzone), puszki po napojach i konserwach, folię aluminiową (niezabrudzoną), zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców.

Nie  wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, farbach, lakierach, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i AGD, tworzyw piankowych, gum, sylikonów, ubrań, liści.

Zielony – szkło

Wrzucamy: czyste opakowania szklane (puste), butelki, słoiki, flakony.

Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów, szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach i rozpuszczalnikach, luster, szyb samochodowych i okiennych, termometrów, stłuczki szklanej

Brązowy – bio

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), drobne gałązki drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korzę drzew, resztki jedzenia (bez mięs). 

Nie wrzucamy: kości i resztek mięsa, worków foliowych, odchodów zwierząt, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni.

Niebieski – papier

Wrzucamy: opakowania z papieru, kartonu, tektury (zgniecione), tekturę falistą, gazety i czasopisma, katalogi, ulotki, papier, zadrukowane kartki, książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, papier pakowy. 

Nie wrzucamy: zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru, papieru lakierowanego lub powleczonego folią, kartonów po mleku, napojach, pieluch jednorazowych, podpasek, zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, papierowych worków po nawozach, cementach i materiałów budowlanych, tapet.

Czarny – pozostałości po segregacji