Urząd Miejski poinformował kiedy rodzice przedszkolaków i przyszłych uczniów mogą składać wnioski w związku z przyjęciem ich do placówek.

Od 3 do 14 lutego należy złożyć deklarację kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci już uczęszczających do przedszkoli.

Od 24 lutego do 13 marca można składać wnioski w ramach rekrutacji.

24 marca placówki wywieszą listy przyjętych i odrzuconych kandydatów

Od 24 do 26 marca rodzice powinni potwierdzić w pisemnym oświadczeniu wybór przedszkola.

6 kwietnia zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

We wniosku rekrutacyjnym wpisujemy trzy przedszkola w kolejności wyboru. Zgłoszenie wystarczy złożyć w jednej placówce. 

- Nie warto wskazywać więcej przedszkoli „dla zwiększenia szansy”, ponieważ będą rozpatrywane trzy. Prośba do rodziców, żeby potwierdzili w terminie wybrane przedszkole, żeby nie blokować miejsca w pozostałych- apeluje Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Mejskiego. 

Liczba miejsc będzie znana 24 lutego. Oszacowano, że będzie ich około 500-550.

Kryteria przyjęć jakie obowiązywały do tej pory nie uległy zmianie.

rodzeństwo w tym samym przedszkolu – 5 pkt.

dziecko, którego rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – 3 pkt.

deklarowana liczba godzin pobytu dziecka 8 lub więcej – 2 pkt.

dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka miejskiego w Pabianicach – 2 pkt.

dziecko zamieszkujące w obrębie 1 km od przedszkola – 1 pkt.


Kiedy zapisać dziecko do szkoły?

Od 3 do 28 lutego rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych.

16 marca zostanie podana lista zakwalifikowanych kandydatów i niezakwalifikowanych.

Do 19 marca opiekunowie powinni potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły, a 20 marca zostaną wywieszone listy.

Pierwszeństwo przy naborze będą miały dzieci z rejonu danej placówki. Kandydaci spoza szkoły zostaną przyjęci pod warunkiem, że zostaną wolne miejsca.

Kryteria dodatkowe:

rodzeństwo w tej samej szkole – 3 pkt.

rodzice dziecka pracują w pobliżu szkoły lub opiekunowie wskazani przez rodziców, zajmujący się nim pod ich nieobecność, mieszkają w pobliżu szkoły – 2 pkt.

wielodzietność: troje i więcej dzieci – 3 pkt.

inne uzasadnione okoliczności wskazujące na potrzebę uczęszczania ucznia do danej szkoły – 2 pkt.

Ważne, żeby rodzice potwierdzili w terminie wolę przyjęcia, aby nie blokować miejsc w przypadku rezygnacji z danej szkoły.