Kierujący hulajnogami muszą ustępować pierwszeństwa pieszym. Można nimi jeździć zarówno po jezdni, jak i po ścieżkach rowerowych, a tylko w wyjątkowych sytuacjach po chodniku.

Hulajnogą elektryczną można jechać z prędkością do 20 km/h po drogach dla rowerów (lub pasach ruchu dla rowerów) oraz po jezdniach, gdzie prędkość dopuszczalna nie przekracza 30 km/h (o ile brakuje wydzielonej drogi dla rowerów/pasa ruchu dla rowerów dla kierunku, w którym się porusza). Po chodniku hulajnogi elektryczne mogą jeździć z taką prędkością, z jaką poruszają się piesi. Ale jest warunek – mowa tu o chodniku, wzdłuż którego biegnie jezdnia, a pojazdy na niej jadą z prędkością większą niż 30 km/h. Tu też hulajnogi muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im poruszania się.

Do kierowania hulajnogą elektryczną (po drogach publicznych) przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane są takie same uprawnienia, jak do kierowania rowerem, czyli karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany. Dzieci do lat 10 nie mogą jeździć po drogach nawet pod opieką osób dorosłych. Dzieci mogą jeździć na hulajnodze elektrycznej jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Kierować hulajnogą nie wolno pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających. Nie można wozić nią innych osób, zwierząt ani przedmiotów. Holowanie czy ciągnięcie innych pojazdów również jest zabronione. Hulajnogę elektryczną można zaparkować na chodniku jedynie równolegle do jego zewnętrznej krawędzi. Zabronione jest przejeżdżanie hulajnogą elektryczną przez przejście dla pieszych.

Na wrotkach i deskorolce po ścieżce dla rowerów

20 maja weszły w życie również przepisy dotyczące poruszania się takimi pojazdami, jak np. deskorolki elektryczne, deskorolki zwykłe oraz rolki czy wrotki. O ile na rolki czy wrotki nie potrzebujemy uprawień, to na deskorolkę elektryczną już tak.

Mowa tu o młodzieży przed 18. rokiem życia. Obowiązuje tu ta sama zasada, co w kwestii rowerów i hulajnóg elektrycznych. Deskorolką elektryczną nie wolno jeździć po jezdni. Można za to po ścieżce rowerowej, ale nie szybciej niż do 20 km/h. Można też wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych (w przypadku braku drogi dla rowerów) – z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Na rolkach, wrotkach czy zwykłej deskorolce poruszać można się po drodze rowerowej, bez ograniczeń prędkości. Po chodniku również, ale prędkość trzeba dostosować do poruszania się pieszych.