Kiedyś pabianicka Polfa, dziś Adamed produkuje Arechin, lek który stosuje się w leczeniu chorych z koronowirusem

Adamed Pharma poinformował, że "13 marca Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego ARECHIN (Chloroquini phosphas), 250 mg, tabletki, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego, jakim jest leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”oraz związanego z nim dawkowania produktu leczniczego". Uzasadnienie zostało oparte na analizie danych pochodzących z dotychczas opublikowanych danych klinicznych.  

ARECHIN jest wytwarzany w zakładach Adamed Pharma w Polsce i będzie dostępny dla pacjentów wymagających leczenia tym produktem.