Projekt „Modernizacji i rozwoju komunikacji miejskiej” zakłada budowę ścieżek rowerowych dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej, w tym dworca kolejowego. Podstawowym rozwiązaniem zaproponowanym w projektach są ścieżki rowerowe oddzielone od ruchu samochodowego i pieszego z utwardzoną nawierzchnią, a gdzie nie jest to możliwe – ciągi pieszo-rowerowe albo pasy dla rowerów, w ostateczności wyznaczenie strefy dla rowerów przez tzw. sierżanty. Ścieżki będą oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami.

O tym ambitnym projekcie była mowa w grudniu 2016 roku (pisaliśmy o tym TUTAJ). Na jakim etapie jest jego realizacja?

- Budowa 14,6 km dróg dla rowerów w ramach projektu "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach" planowana jest na lata 2019 - 2020. W pierwszej połowie roku planujemy ogłoszenie postępowania przetargowego – wyjaśnia Marcin Chmielewski, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji UM w Pabianicach.

W Wigilię (24 grudnia) ogłoszony został natomiast przetarg na postawienie 3 wiat rowerowych w ramach projektu, na pętlach autobusowych Waltera-Jankego i Karolew oraz na nowej krańcówce przy ul. Podmiejskiej (ponowiony przetarg na jej budowę także ogłoszony został 24 grudnia).