„Woda i lokalne środowisko ponad wszystko” - pod takim hasłem cykliści wyruszą 11 września (sobota) na wycieczkę rowerową do rewerwatu Duża Woda w lesie Karolewskim. Start o godzinie 10.00 ze Stacji Uzdatniania Wody „Zagajnikowa” przy ul. 15. Pułku Piechoty Wilków 12 (wjazd bramą od strony ulicy Wiejskiej).

Celem Rajdu jest:

- propagowanie aktywności ruchowej (turystyki rowerowej) i ekologicznego stylu życia;

- promocja walorów krajoznawczo-turystycznych województwa łódzkiego, w tym gminy Pabianice;

- uwrażliwienie na różnorodność, piękno przyrody i bogactwo natury;

- promowanie proekologicznych zachowań w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony wód;

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;

- doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody ożywionej i nieożywionej;

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach;

- rozbudzenie ciekawości poznawczej w kierunku rozumienia otaczającej przyrody.

- propagowanie bioróżnorodności

Swój udział w rajdzie można zgłosić internetowo (do 10 września) na platformie DataSport (link) oraz w dniu wydarzenia między godziną 9.00 a 9.45. Uczestnicy Rajdu zostaną podzieleni na kolumny liczące nie więcej niż 15 rowerzystów,  z zachowaniem odległości min. 200 m pomiędzy każda kolumną.

Na zakończenie imprezy odbędą się gry, zabawy i konkursy ekologiczne przygotowane przez Partnerów rajdu czyli: MUKS Włókniarz, Grupę Wolontarystyczną „Agrafka”, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej PABIKS, Strefę Ruchu i Ochotniczą Straż Pożarną. Będzie też poczęstunek dla wszystkich uczestników. Dodatkowo będzie można skorzystać z usługi znakowania rowerów przez Straż Miejską oraz zapoznać się z oferta badań profilaktycznych organizowanych przez Pabianickie Centrum Medyczne. Ponad to wydarzenie utrakcyjni obecność Miss Polski, Miss Województwa Łódzkiego oraz Mister Województwa Łodzkiego.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Pabianic i Starosta Pabianicki.

Wydarzenie organizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.