Przypomnijmy, że w przypadku jednego dziecka można było złożyć dokumenty maksymalnie do trzech przedszkoli. Po ich weryfikacji, czyli 25 marca, wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

- Od tego dnia do 29 marca rodzice w pisemnym oświadczeniu powinni potwierdzić chęć przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola – przypomina Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

8 kwietnia okaże się ostatecznie, kto został przyjęty (lub nie).

Równocześnie trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. 16 marca szkoły podały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 19 marca należy potwierdził pisemnie chęć przyjęcia dziecka do danej placówki oświatowej. Ostateczny wynik rekrutacji 22 marca.