Co roku nagrody nauczycielom przyznaje starosta pabianicki. Wśród nich są dyrektorzy szkół i instytucji oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu. Nagrody otrzymają: Barbara Żwańska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Krzysztof Zajda, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, Paweł Szałecki, dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Eliza Matusiak, dyrektor Zespołu Szkół nr 2, Agnieszka Kulpińska-Górska, dyrektor Zespołu Szkół nr 3, Marzena Kobojek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, Małgorzata Biegajło, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego, Mariusz Wielebski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach, Monika Piechulska-Wołosz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim i Grażyna Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Nagrodę otrzyma również Wacława Czyżewska, prezes pabianickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Nauczyciele nagrodzeni podczas Dnia Edukacji Narodowej w SP1 Życie Pabianic

Wśród nauczycieli wyróżnieni zostaną: Agnieszka Urlik (I LO), Aneta Madalińska (II LO), Leszek Kościelniak (ZS1), Piotr Widz (ZS2), Anna Szynkiewicz (ZS3), Marzena Krzewińska (ZSSnr 4), Dorota Jęch (Zespół Szkół Spcjalnych nr 5 w Pabianicach), Agata Klimowska-Sobolewska (PPP w Pabianicach), Anna Prokop (PPP w Konstantynowie Łódzkim) oraz Anna Ucińska (MDK).

W tym roku starosta pabianicki na nagrody przeznaczył 41 tysięcy 400 złotych. Nagrody wynoszą od 1.200 do 2.700 złotych brutto. Zostaną wręczone nauczycielom podczas obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października.

Miejskie uroczystości zostaną zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 1. Nagrody nauczycielom szkół podstawowych i przedszkoli przyznaje prezydent miasta.

Wynoszą one od 1.000 zł do 3.000 zł.

Otrzymają je: Renata Włodarczyk, Przedszkole Miejskie nr 12, Ilona Paszkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 16, Beata Adasiak, PM 1, Krystyna Kucharek, SP 3, Katarzyna Barasińska, PM 11, Beata Jaśkiewicz, SP 14, Marta Misiaszek, PM 12, Bożena Hańczewska, SP 13, Agnieszka Okruszek, SP 17, Dorota Jędrzejek, PM 4, Ewa Marciniak, PM 4, Anna Zajda, PM 5, Dorota Chałaśkiewicz, PM 6, Beata Spałka, PM 6, Mariola Piotrowska, PM 14, Monika Różańska, PM 15, Maria Teresa RodriguezMoya, SP 3, Jolanta Nawrot-Kamińska, SP 3, Paulina Kacperska, SP 8, Monika Krawczyk, SP 9, Agnieszka Herszel-Pościk, SP 16, Agnieszka Kik, SP 17, Kamila Myszka-Marcinkowska, SP 1, Beata Kłos, PM 3, Barbara Olszewska ,PM 4, Ewa Ogińska, PM 5, Beata Hankiewicz, PM 6, Magdalena Sadzisz, PM 8, Anna Śliwińska, PM 14, Halina Klatt, PM 15, Anna Leśniak, SP 1, Anna Bednarek-Kuropatwa, SP 2, Marzenna Majchrzak, SP 8, Elwira Stanek, SP 9, Anna Krauzowicz, SP 13, Grzegorz Hanke, SP 15, Ewa Bosiak, SP 17, Monika Witusik-Kamieniak i Joanna Głos-Podgrodzka.

Uroczystości odbywają się również w szkołach i placówkach oświatowych. Dyrektorzy szkół co roku mają pulę pieniędzy, z której przyznają nagrody dla wyróżniających się nauczycieli.

14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Tego dnia w szkołach odbywają się akademie. W tym roku dzień ten wypada w czwartek, dlatego w większości szkół w piątek dyrektorzy zarządzili dzień dyrektorski. Oznacza to, że przed uczniami przedłużony weekend. W szkołach podstawowych w tym czasie działać będzie świetlica szkolna dla dzieci młodszych.