Urodził się w Pabianicach siedem lat przed wybuchem wojny. Miał czterech braci: Włodzimierza (architekta), Zbigniewa (melioranta), Adama (rehabilitanta) i Jana, który w dzieciństwie zmarł. Rodzice chłopców musieli wykarmić gromadkę z robotniczej pensji.

W 1942 roku Niemcy wywieźli ojca Alwasiaków do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Po wojnie Janusz poszedł do Szkoły Powszechnej numer 6, później do gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Dobrze kopał piłkę w klubie sportowym Ogniwo i PTC. Po maturze zdał na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. Pierwszą pracę podjął w Szpitalu Miejskim przy ulicy Żeromskiego w Pabianicach. Następnie prowadził badania w Zakładzie Anatomii Patologicznej łódzkiej Akademii Medycznej. W 1969 roku obronił pracę doktorską i przeniósł się do Katedry Onkologii Akademii Medycznej. Na specjalistyczne szkolenia wyjeżdżał do ośrodków medycznych w USA, Norwegii i Holandii. W 1992 roku profesor Janusz Alwasiak objął stanowisko kierownika Zakładu Patologii Nowotworów Katedry Onkologii AM. Opublikował 98 prac naukowych. Działał w Towarzystwie Przyjaciół Pabianic. W 1996 roku odebrał tytuł Honorowego Obywatela Pabianic.

Profesor zmarł 12 lipca. Miał 87 lat. Pogrzeb w poniedziałek o godzinie 11.00 na cmentarzu ewangelickim.