Obchody rocznicy poprzedzono mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Pabianicach. Następnie strażacy, wraz zaproszonymi gośćmi udali się do jednostki znajdującej się przy ul. Jutrzkowickiej. Przybyłych na uroczystość powitał Jerzy Sobierajski, prezes OSP Pabianice.

Wśród zaproszonych byli: prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz wraz z zastępcą, Markiem Gryglewskim, senator Maciej Łuczak, Roman Figiel, prezes zarządu oddziału powiatowego OSP wraz z zastępcą, Kazimierzem Maniosem, Jacek Karcz, z-ca Komendanta Powiatowego PSP, Robert Kraska ze Starostwa Powiatowego, Elżbieta Borowiecka, naczelnik Wydziału Kryzysowego Urzędu Miasta oraz Andrzej Styczyński, prezes OSP przy PAFANIE.

Zasłużeni dla jednostki druhowie zostali uhonorowani medalami i odznakami Wzorowego Strażaka.

Srebrne medale za Zasługi dla Pożarnictwa:

Daniej Duraj oraz Daniel Stasiak

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Przemysław Paśnik

Robert Łazarz

Adam Sobierajski

Radosław Szymański

Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali:

Rafał Głowiński

Przemysław Muszyński

Paweł Śmiech

Łukasz Zasada

Za wysługę lat odznaczeni zostali:

Jerzy Sobierajski (55 lat)

Tadeusz Owczarek (45 lat)

Tomasz Butryński (40 lat)

Jacek Denuszek (40 lat)

Wiesław Madejski (20 lat)

Wojciech Poros (20 lat)

Piotr Adler (15 lat)

Dawid Kwieciński (15 lat)

Grzegorz Mackiewicz (10 lat)

Robert Łazarz (10 lat)

Andrzej Nowak (10 lat)

Senatorowi Maciejowi Łuczakowi oraz Andrzejowi Styczyńskiemu, prezesowi OSP PAFANA, wręczono okolicznościowe statuetki za współpracę z jednostką, m.in. za pomoc przy zakupie sprzętu pożarniczego.