Do wczoraj można było zgłaszać projekty do najnowszej edycji budżetu obywatelskiego.

Oto one:

– Dron – strażnik czystego powietrza (zakup drona);

– Statek MS Mikołaj Kopernik – budujemy plac zabaw (ogólnodostępny plac zabaw na terenie SP 3);

– Ogólnodostępny plac zabaw na terenie SP 17 w Pabianicach;

– Budowa oświetlenia głównych alejek asfaltowych w „Parku Wolności”;

– Postaw na książkę (zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej);

– Bezpieczny strażak – zakup ubrań specjalnych dla OSP Pabianice;

– Modernizacja sufitu sali gimnastycznej przy ul. Gdańskiej 7;

– Infrastruktura boiska na obiekcie MOSiR (m.in. wymiana lamp, zakup i montaż trybuny, bramek przenośnych i ławek rezerwowych na obiekcie przy ul. „Grota” Roweckiego 3);

– „Dziecięca remiza” – aktywny plac zabaw ze strażackimi motywami (teren zielony przy ul. Polnej 53/55 – Jutrzkowice);

– Pabianicki mural (mural – pocztówka – na ścianie pomiędzy SDH-em a Urzędem Miejskim);

– Budowa zatoczek i wiat przystankowych na ul. Partyzanckiej (w okolicach ul. Widzewskiej);

– Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2;

– Poprawa infrastruktury, warunków organizacji imprez w hali MOSiR (m.in wymiana okien i drzwi, zakup gablot na sportowe pamiątki, wyposażenie łazienki);

– Boisko do piłki plażowej (beach soccera) wraz z bazą sprzętową (na terenie obiektu PTC przy ul. Sempołowskiej 6);

– Oświetlenie Parku Wolności – oświetlenie głównej alei parkowej;

– Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 (m.in. stworzenie siłowni, wiaty z grillem, alejek, miejsc parkingowych, nasadzeń i oświetlenia);

– Pływająca fontanna na Lewitynie;

– Oświetlenie w Parku Wolności;

– Kino letnie na Lewitynie;

– Wielkie litery do zdjęć i kamery – mega napis Pabianice;

– Mini Dirt Park w Parku Wolności – tor rowerowy (wykonanie nasypów ziemnych (hopek) o zróżnicowanej wielkości w części niecki stawu znajdującego się za wieżowcami przy ul. Łaskiej 96).

– Kwota, na którą zgłoszono zadania, to blisko 3.800.000 zł komentuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta. 20 projektów zgłoszono w sposób tradycyjny (papierowy), 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej. Trzech wnioskodawców niezależnie od siebie zgłosiło oświetlenie w parku Wolności.

Analiza zadań potrwa do 12 września. Do 19 września będzie czas na złożenie odwołania przez wnioskodawców, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania. Do 27 września będzie czas na rozpatrzenie wniesionych odwołań, przeprowadzenie publicznego losowania miejsc na liście projektów ostatecznie dopuszczonych do głosowania oraz podanie ww. listy do publicznej wiadomości,

Głosowanie na projekty potrwa od 1 do 14 października. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 18 października.