Zakładają spółkę Geotermia Pabianice. Kto? Prezydent Grzegorz Mackiewicz i prezes ZEC Florian Wlaźlak. Panowie zgodnie gotowi są „dać” po 100.000 zł - jako kapitał założycielski.

- Jestem gotów przedstawić radnym miejskim projekt uchwały powołującej spółkę z udziałem miasta, na wzór Geotermii Konin – oznajmił prezydent Mackiewicz.
To odpowiedz prezydenta Mackiewicza na informacje, jakie wypłynęły na dzisiejszej konferencji prasowej zwołanej przez Krzysztofa Ciebiadę, zastępcą dyrektora ds. innowacji w Zakładzie Energetyki Cieplnej.

- Tam kapitał zakładowy wynosi 200.000 zł, udziałowcami spółki są po połowie miasto i miejska spółka ciepłownicza - mówił dalej prezydent. - Spółka nie zatrudnia pracowników, ma jednoosobowy zarząd. Jeśli nie chodzi o stanowiska, to myślę, że moja propozycja zostanie zaakceptowana.

Jest jednak jeden warunek, z którego spełnienia prezydent nie zrezygnuje. Chce, by dyrektor Ciebiada przedstawił analizę ekonomiczno-finansową opłacalności przedsięwzięcia „Geotermia Pabianice spółka z o.o.”.

- Taki jest wymóg Najwyższej Izby Kontroli, a ja chcę wiedzieć, jaka będzie korzyść i jakie ryzyko przedsięwzięcia. Czy jest ekonomicznie uzasadnione i jakie koszty ciepła poniosą mieszkańcy – dodał Mackiewicz.

Dziś do Zakładu Energetyki Cieplnej z ratusza wysłano pismo, w którym prezydent prosi o taką analizę.

- Dyrektor Ciebiada jest jeszcze pracownikiem ZEC, więc nie powinien mieć problemu z odpowiedzią - dodał prezydent.

Mackiewicz postanowił też sprawdzić rewelacyjną wiadomość, jaką rano przekazał dyrektor Ciebiada. Chodzi o telefon, który odebrał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z wiadomością, że jeżeli złożymy papiery do końca kwietnia do ministerstwa otwierając spółkę, to mielibyśmy 100-procentową dofinansowanie na wykonanie odwiertu i grube miliony.