Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje przebudowę ulicy Kilińskiego. Na skrzyżowaniu z Moniuszki ma powstać rondo, które usprawni ruch.

To nie koniec zmian, jakie szykują się na jednej z głównych ulic Pabianic. Kilińskiego ma zostać przebudowana na odcinku od Grobelnej do granic miasta. Zaplanowana jest nowa nawierzchnia, chodniki i sygnalizacja świetlna.

- Stan nawierzchni jest nie najlepszy, skrzyżowania są zatłoczone – mówił w kwietniu Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. - W projekcie jest rondo, nowe zatoki autobusowe.

Wzdłuż drogi ma powstać także ścieżka rowerowa, która ma połączy już istniejącą ścieżkę przy Świetlickiego z tą, która zaplanowana jest na ulicy Zamkowej.

Plany są ambitne, ale czy uda się je zrealizować? Zarząd Dróg Wojewódzkich unieważnił już jeden przetarg. To dlatego, że najtańsza oferta przewyższała o kilka milionów złotych kwotę, jaką zaplanowano na tę inwestycję. W kolejnym przetargu ZDW dołożył więc kilka milionów. Jednak okazało się, że wykonawcy także podnieśli kwoty. Zarząd „dawał” 23 mln, a najtańszy wykonawca chce za wykonanie robót prawie 27 mln.

- Nie mamy ostatnio szczęścia do Pabianic – przyznaje Jerzy Żak, kierownik oddziału ZDW. - Kwestia pozostaje na razie nierozstrzygnięta. Znów brakuje blisko 4 mln do najniższej oferty. Poprzednio brakowało 6 mln. 

Co dalej? Trwa sprawdzanie ofert pod względem formalnym. Jeśli okaże się, że najtańsza propozycja spełnia wszystkie wymagania, Zarząd może dołożyć brakującą kwotę i rozstrzygnąć przetarg. Może też zostać ogłoszone kolejne postępowanie.

Prace na Kilińskiego miały zacząć się w tym roku, a zakończyć do połowy listopada 2019 roku. Ten termin już teraz się wydłużył do połowy 2020 roku.