W lutym tego roku pabianiczanie zostali poinformowani o zmianie wysokości opłat za odbiór śmieci komunalnych. Stawka wzrosła z 16 do 29 zł za osobę, za miesiąc i miała  obowiązywać od 1 marca 2021 r. Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotowała dla spółdzielców specjalne książeczki dopłat. Po 13 zł mieliśmy dopłacać do rachunków eksploatacyjnych od marca do lipca.

Tymczasem władze miasta zdecydowały się przesuną zmianę stawki za odbiór odpadów komunalnych z 1 marca na 1 kwiecień tego roku.
Kto zapłacił za marzec, ma nadpłatę.

Milena Kuc p.o. kierownika działu rozliczeń opłat eksploatacyjnych PSM prosi więc spółdzielców, „by pomniejszymi bieżące opłaty za lokal o nadpłaconą kwotę lub nie płacili jednego z pozostałych do wpłat blankietów z książeczki opłat za wywóz nieczystości”.