Odpowiada Agnieszka Pietrowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska:

- Woreczki na psie odchody można pobrać w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 16 w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych oraz w Wydziale Ochrony Środowiska.

Woreczki w dystrybutorach w parkach i na skwerach uzupełniane są przez firmę obsługującą parki raz w tygodniu. Zdarza się, że po uzupełnieniu torebki są przez kogoś wyciągane i rozrzucane po parku lub wyrzucane do koszy na odpady.