Wcześniej wszczęła procedurę konkursową prowadzącą do wyłonienia nowego prezesa.

– Do czasu jej zakończenia i dla zachowania ciągłości w zarządzaniu spółkę reprezentować będzie Agnieszka Owczarek, zastępca głównego księgowego – informuje Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta.

Dominika Konopacka od 15 czerwca jest na zwolnieniu lekarskim. Tuż przed zwolnieniem odwołała prokurę (specjalne pełnomocnictwo) dla Urszuli Roszak i skierowała ją na zaległy urlop.

Powodem odwołania jest nieudzielenie absolutorium przez Zgromadzenie Wspólników, co jest jednoznaczne z negatywną oceną zarządzania spółką przez prezes Konopacką. Spółka w 2014 roku odnotowała stratę netto w wysokości 158 tys. zł. Obowiązek jej pokrycia spada na organ założycielski spółki. Miasto czeka na decyzję wojewody łódzkiego, czy można pokryć stratę kapitałem zapasowym spółki, bez obciążenia wprost budżetu Pabianic. Odpowiedź nadejdzie do końca wakacji.

Ujemny jest też bieżący wynik finansowy PCM (strata 86 tys. zł).

Dominika Konopacka jest związana z PCM od początku istnienia spółki. Była przewodniczącą rady nadzorczej, potem została prezesem zarządu. Jej 5-letnia kadencja upłynęła 29 czerwca, odwołanie weszło w życie z tą datą. Równolegle ma podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Rada nadzorcza PCM postanowiła wypowiedzieć Konopackiej umowę o pracę. Wcześniej rada musiała zwrócić się do związku zawodowego o opinię na temat wypowiedzenia. W czasie, kiedy rada czekała na odpowiedź, prezes Konopacka poszła na zwolnienie lekarskie, a w tym czasie nie można wręczyć wypowiedzenia.

W związku z kończącą się kadencją zarządu prezydent Grzegorz Mackiewicz polecił radzie nadzorczej PCM ogłoszenie konkursu na stanowisko prezesa. Dokumenty można składać do 7 lipca.