Biuro Kart Miejskich przeniesiono tymczasowo do głównego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 16.

Wszelkie sprawy związane z kartą załatwimy w pokoju nr 4. Tymczasowo zmienił się też numer telefonicznej obsługi w sprawach z nią związanych - 42 22 54 655.