Rząd wprowadza zakaz wychodzenia z domu, jeśli nie ma pilnych potrzeb, takich jak konieczność dojazdu do pracy, apteki, sklepu, krótki spacer (najwyżej dwóch osób) . To w celu opanowania epidemii koronawirusa.

Wolno na krótko wyjść z psem.

Nie wolno gromadzić się w parkach, na placach zabaw, w lesie. Można iść do pracy lub pomóc w zakupach.

Obowiązuje zakaz zgromadzeń – z wyjątkiem tych, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny.

Miejsca  w autobusach i tramwajach będą ograniczone - do połowy miejsc siedzących.

W obrzędach liturgicznych, pogrzebach, mszach św. będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób (z wyłączeniem osób sprawujących te obrzędu).

Kary za łamanie obostrzonych przepisów będą wynosić  - od mandatu do 5000 zł.