Jakie warunki trzeba spełnić?

Oferta skierowana jest do krwiodawców, którzy mają legitymację i odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” pierwszego stopnia. Kolejnym warunkiem jest oddanie minimum 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów w przypadku mężczyzn. Ze zniżki skorzystają także osoby, które Minister Zdrowia odznaczył Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Oferta obowiązuje na:

bilety dobowe (w cenie 1 zł). Upoważniają one do wielokrotnych przejazdów w dniu obowiązywania biletu do godziny 24:00

bilety sieciowe miesięczne imienne (w cenie 10 zł). Są ważne przez miesiąc od daty wydania/zakupu biletu.

Bilety są honorowane w pociągach REGIO uruchamianych przez Spółkę „POLREGIO” sp. z o.o. wyłącznie na obszarze województwa łódzkiego. Można je kupić po okazaniu jednej z wymienionych legitymacji oraz dowodu osobistego.