Odbierane będą tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych (nie będą zabierane z nieruchomości niezamieszkałych czy ogródków działkowych), według harmonogramu. Można wystawić: zużyty sprzęt AGD  i RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki), domowy sprzęt sanitarny, małe zużyte opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm), metalowy złom, meble i elementy wyposażenia (wersalki, tapczany, fotele), elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe. Nie będą zabierane: gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje i środki chemiczne, lekarstwa, odpady budowlane, szkło, odzież, tekstylia, obuwie, tkaniny, kołdry, pierzyny, opakowania po farbach, odpady zawierające azbest i inne niebezpieczne, odpady zielone. Dodatkowych informacji udzielają spółka Eko-Region tel. (42) 215-51-41  lub Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego tel. (42) 22-54-628, (42) 22-54-629.