Trwa kolejny nabór na stanowisko aplikanta. Aby zostać strażnikiem miejskim nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji. Do jego obowiązków należą m.in.: patrole w terenie (także rowerowe i piesze). Będzie można wykazać się także w Eko Patrolu i "Animalsach". Praca odbywa się w systemie trzyzmianowym.

Jakie są oczekiwania wobec kandydatów?

Aplikować mogą tylko obywatele Polski, którzy ukończyli 21 lat i mają co najmniej wykształcenie średnie. Muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej i korzystać w pełni z praw publicznych. Ponadto muszą być niekarani (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe). Kolejne warunki to sprawność pod względem fizycznym i psychicznym oraz znajomość ustawy o strażach gminnych.

Co w zamian?

Stabilne zatrudnienie, specjalistyczne szkolenia, świadczenia socjalne (mundurówka, grusza, pranie), 13-ta pensja, możliwość awansu, bezpłatne zajęcia sportowe.

Dokumenty można w Urzędzie Miejskim do 24 września do godziny 12.00. Więcej informacji o naborze tutaj.