Julita Małycha,Agnieszka Zarzycka, Ola Hanczka, Maciek Tomaszewski („Grot”) oraz Marcel Kruczkowski („Wilki”) przynieśli nam Betlejemskie Światło Pokoju, które płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Ogień przewieziono na pokładzie samolotu austriackich linii lotniczych do Wiednia. Harcerze polscy otrzymali Światełko z rąk skautów słowackich na przejściu granicznym na Łysej Polanie.
Harcerze z Hufca ZHP Pabianice już po raz 18. przekazują w naszym mieście Światełko Pokoju. Jest ono symbolem niesionej przez skautów i harcerzy na całym świecie idei pokoju, braterstwa i przyjaźni.
Dziękujemy!