W jego ramach odbyły się już warsztaty ekologiczne „Co to jest powietrze?”, zorganizowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi. Były też zajęcia ekologiczne, w trakcie których przedszkolaki wzięły udział w eksperymentach związanych z powietrzem, obejrzały prezentację multimedialną i animowany film „Jak dbać o powietrze w swoim mieście”. Ponadto dostały lupy „detektywów powietrza” i broszury informacyjne dla rodziców.

W planach są jeszcze: 2 wycieczki, 5 konkursów, spotkanie z ekspertem, warsztaty ekologiczne, kolejne eksperymenty, prezentacja multimedialna oraz Eko – Piknik.


Program ma na celu kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród przedszkolaków i ich rodzin. Jest współfinansowany przez WFOŚiGW.