Tematyka wierszy była dowolna. Udział w konkursie wzięło 30 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z gminy Pabianice.

Pierwsze miejsce zajęły Martyna Szprync (SP Bychlew) i Natasza Szatan (SP Pawlikowice). Na drugim miejscu znalazły się Amelia Knop (ZSP Piątkowisko)
i Aleksandra Dobiech (ZSP Piątkowisko). Na trzecim miejscu Mateusz Obolewicz (ZSP Piątkowisko) i Zofia Bajer (SP Bychlew). Wyróżnienie otrzymały: Karolina Kurlapska (SP Petrykozy), Kinga Reliszka (ZSP Piątkowisko), Lena Tomala (SP Pawlikowice) i Olga Świątek (SP Petrykozy).

Występy oceniało jury w składzie: Gabriela Fogel – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach, Maria Tum – kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sporty w Gminie Pabianice i Marzena Madej – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroniu.

Za przebieg konkursu odpowiedzialne były: Urszula Kaczmarek, Bogumiła Trzeszczak, Malwina Rzepkowska.

Uczestników nagrodzono dyplomami, książkami i upominkami. Dla wszystkich dzieci przygotowano słodki poczęstunek.

Organizatorem konkursu był Gminny Dom Kultury w Bychlewie we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku oraz Gminną Biblioteką Publiczną filia w Żytowicach.