W niektórych przypadkach benefity dla pracowników są z góry ustalane przez danego pracodawcę. Takie rozwiązanie może oczywiście okazać się trafne, aczkolwiek jednocześnie też można mieć do czynienia z sytuacją, w której zakres proponowanych możliwości nie będzie trafiony i niewielka ilość osób może chętnie z nich korzystać. Kafeteria MyBenefit ma w swojej ofercie bardzo wiele różnych propozycji, są one bardzo mocno rozbudowane, a tym samym ryzyko nietrafienia w oczekiwania pracowników jest mniejsze. Każdy pracodawca sam ustala zakres programowy znajdujący się do dyspozycji pracowników danej firmy. Dlatego też, aby mieć większą pewność odnoszącą się do programu korzyści, programu benefitowego, warto jest wśród swoich pracowników przeprowadzić stosowne ankiety.

Ankieta pracownicza

Stosowna ankieta pracownicza powinna być oczywiście przeprowadzona przed podjęciem jakichkolwiek kroków w celu stworzenia programu benefitowego dla danej firmy. Benefity pozapłacowe są bardzo różnorodne i tym samym można w tym względzie bardzo różnorodnie ukształtować ofertę dla danej grupy pracowniczej. Konkretna ankieta powinna być dostosowana do danej grupy pracowników, powinna uwzględniać jak największą ilość problemów, pytań. W ten sposób można w największym stopniu poznać preferencje danej grupy i tym samym dostosować do ich oczekiwań ofertę benefitów. Na pewno bardzo istotne jest poznanie tego (jeśli taki program istnieje), z jakich benefitów pracownicy już korzystają. Wśród tych najbardziej popularnych należy na pewno tutaj wymienić:

- czy pracownik korzysta z opieki medycznej ( w tym również mowa o rodzinie),

- czy pracownik korzysta z ubezpieczenia na życie,

- czy pracownik korzysta z funduszu emerytalnego,

- czy pracownik korzysta z karty sportowej,

- czy pracownik korzysta z możliwości dofinansowania wczasów,

- czy pracownik korzysta z możliwości dofinansowania biletów do teatru, kina, itp.,

- czy pracownik korzysta z dofinansowania wejściówek na obiekty rekreacyjne, sportowe,

- czy pracownik korzysta z dofinansowania do posiłków.

Tak naprawdę, można w tym miejscu wymienić bardzo wiele innych elementów, aczkolwiek należy w takiej ankiecie skupiać się na tych elementach, które już w firmie obowiązują. Ważne jest także to, aby dzięki ankiecie poznać, czy dana osoba jest zadowolona z zakresu świadczonych benefitów, czy są one wystarczające. W tym miejscu można również zapytać o pewne oczekiwania, o propozycje benefitów, które mogą się pojawić w danej propozycji. Z uwagi na to, iż w programach benefitowych bardzo często znajduje się dofinansowanie do różnego rodzaju wyjazdów wakacyjnych, warto jest w takiej ankiecie umieścić pytania o preferencje wyjazdowe, o kierunki, o rodzaje obiektów, w których dana osoba rezerwuje zazwyczaj noclegi. Poza tym również warto poznać czy dana osoba preferuje wyjazdy krajowe czy też zagraniczne.

Metryczka

W każdej ankiecie nie może zabraknąć takiego elementu, jakim jest metryczka. Dzięki temu elementowi można poznać dogłębnie strukturę danej grupy pracowniczej. Mimo że jest to tylko metryczka, to jednak jest to bardzo istotny element, wpływający na wybory dokonywane przez dane osoby. W takiej metryczce na pewno należy uwzględnić takie elementy jak:

- wiek danej osoby, przedział wiekowy,

- poziom w danej komórce organizacyjnej - zajmowane stanowisko, miejsce w hierarchii danej firmy,

- staż pracy w danym zakładzie pracy - ma to bezpośrednie przełożenie na możliwości korzystania z różnych benefitów,

- wysokość wynagrodzenia w określonym przedziale,

- miejsce zamieszkania danego pracownika.

Metryczka powinna zawierać pytania, które nie wskazywałaby jednoznacznie na konkretną osobę, ponieważ zasadniczo taka ankieta jest anonimowa i anonimową powinna pozostać. 

Kafeteria MyBenefit stała się w naszym kraju jednym z czołowych programów, do których przyłącza się coraz większa grupa podmiotów. Program Benefit Systemy kafeteryjne w Polsce cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Jeśli jednak nie będzie on dostosowany do potrzeb danej struktury osób, to nie będzie spełniał swojej roli. Dlatego też przeprowadzenie stosownej ankiety pracowniczej jest bardzo istotnym elementem, jest jednym z kluczowych elementów pozwalających na dostosowanie oferty benefitów do danej grupy osób, do danej grupy pracowników w danym zakładzie pracy.

Autor: redakcja MyBenefit.pl