ad

Dla władz miast to z kolei informacja, jakie potrzeby mają jego mieszkańcy, a także możliwość ich spełnienia. Dowiedz się, jakie projekty można zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Jak zgłosić swój projekt i jak zagłosować w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie?

1. Budżet obywatelski - na czym polega?

2. Budżet obywatelski - jak zgłosić projekt?

3. Projekty ogólnomiejskie i lokalne

 

Budżet obywatelski - na czym polega?

Dzięki budżetowi obywatelskiemu masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, jak będzie wyglądać miasto.

Budżet obywatelski to część środków budżetu miasta, które przeznaczone są na realizacje projektów, zaproponowanych przez samych mieszkańców. Inwestycje, które zostanę zrealizowane w budżecie obywatelskim, wybierane są poprzez bezpośrednie głosowanie. Te, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną zrealizowane. Pomysł na nową inwestycje w obrębie dzielnicy lub miasta zgłosić może każdy. Projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod ogólnomiejskie głosowanie.

Celem budżetu obywatelskiego jest nie tylko zwiększenie komfortu mieszkańców, ale także zwiększenie ich zaangażowania w lokalną społeczność.

Budżet obywatelski - jak zgłosić projekt?

W procesie budżetu obywatelskiego wziąć może udział każdy, kto ma pomysł na zwiększenie atrakcyjności swojej okolicy lub całego miasta. Pierwszy etap to zgłoszenie projektów.  W Warszawie pomysły do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego zgłaszać będzie można od 1 grudnia. Kolejny krok to weryfikacja propozycji i wybór tych, które zostaną poddane głosowaniu. W głosowaniu mogą wziąć wszyscy mieszkańcy miasta. Następny etap to ogłoszenie wyników.

Projekty, które mogą być wzięte pod uwagę w wydatkach publicznych, powinny dotyczyć konkretnych grup społecznych lub wszystkich mieszkańców. Mogą one dotyczyć m.in. edukacji, kultury, sportu, rekreacji, inwestycji drogowych. Częstymi propozycjami jest np. realizacja placów zabaw z budżetu obywatelskiego. Tego typu projekt zgłosić można zarówno jako projekt lokalny, jak i ogólnomiejski, w zależności od jego lokalizacji i zasięgu.

Projekty ogólnomiejskie i lokalne

Projekty w budżecie obywatelskim podzielone są na ogólnomiejskie oraz lokalne. Podczas głosowania swój głos oddać można na obydwu kategoriach. Zgłaszanie projektów odbywa się w podobny sposób - niezależnie od miejsca zamieszkania możliwe jest zgłoszenie swojego pomysłu do realizacji w konkretnego dzielnicy.