W efekcie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów staje się „dolegliwością” wielu z nich. Warto jednak wiedzieć, że pewnym ratunkiem w tego typu sytuacji, może być ubieganie się o możliwość zmiany zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz, który będzie obejmował jedynie pojazdy, w których nie będzie zamontowana tzw. blokada alkoholowa.

Blokada alkoholowa - przesłanki

Jazda po alkoholu to nadal poważny problem na naszych drogach. W 2015 roku znowelizowane zostały pewne przepisy dotyczące omawianej tematyki.  W efekcie tego, kierowcy skazani za jazdę po alkoholu (w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości), wobec których orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów, mogą wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem, by móc wrócić za kółko, zanim termin zastosowanego środka upłynie. Oczywiście, by było to możliwe, muszą zostać spełnione przewidziane prawem przesłanki. Po pierwsze, sąd będzie mógł przychylić się do wniosku, jeżeli wnioskodawca ma już za sobą przynajmniej połowę wymiaru czasowego orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (z kolei, jeżeli zakaz był dożywotni – musi upłynąć co najmniej 10 lat). Nie są to jednak jedyne ograniczenia. Wymogiem jest również tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna. Sąd będzie oceniał, czy postawa, właściwości i warunki osobiste wnioskodawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Jeżeli wymogi te zostaną spełnione, sąd będzie mógł „zmienić” zakaz prowadzenia pojazdów na zakaz, który będzie obejmował tylko pojazdy, w których nie będzie zamontowana blokada alkoholowa.

Blokada alkoholowa – co to?

Czym dokładnie jest taka blokada alkoholowa? To urządzenie, które jest montowane w samochodzie. Zanim zostanie uruchomiony silnik, skazany musi „sprawdzić” swoją trzeźwość (działa to podobnie jak alkomat). Silnik nie będzie uruchomiony, jeżeli zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wyniesie co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³.  Ma to być zapewnieniem tego, że sprawca nie dopuści się więcej jazdy po alkoholu. Wszelkie koszty związane z montażem tego urządzenia pokrywa oczywiście skazany.

Adwokat jazda po alkoholu

Podsumowując - jeżeli chcesz skorzystać z takiej możliwości, pierwszym krokiem powinno być złożenie do sądu wniosku. Oczywiście odpowiednie jego uzasadnienie zwiększy Twoje szanse na powodzenie. Warto bowiem zaznaczyć, iż nie istnieje jeden właściwy wzór takiego wniosku. Pomocne w tej kwestii może okazać się doświadczenie profesjonalisty, który wskaże, na jakie elementy warto zwrócić uwagę, formułując treść takiego dokumentu.  Pomoc adwokata za jazdę po alkoholu może okazać się więc nieodzowna.  

Blokada alkoholowa a złamanie prawa

Co ważne, zmiana taka może (ale nie musi) zostać uchylona, jeżeli skazany rażąco naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności dopuści się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Będzie to więc oznaczało, iż sprawcę ponownie będzie obowiązywał ten „zwykły” zakaz prowadzenia pojazdów.