Wiele osób, które stają przed wyborem wykonawcy, któremu powierzą prace związane z aranżacją wnętrz, zadaje pytanie, czy projektowanie wnętrz w różnych częściach Polski różni się od siebie, a jeśli tak, to czy różnice pomiędzy poszczególnymi regionami są na tyle duże, że warto jest sięgnąć po ofertę studia lub pracowni architektonicznej z określonego regionu geograficznego kraju. Na tak postawione pytanie nie sposób jest jednak udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

O ile bowiem – podobnie jak w przypadku każdej w zasadzie branży – regionalne przyzwyczajenia i koncepcje bardzo często wywierają piętno na ostateczny kształt projektów wystroju wnętrz, o tyle jednak w chwili obecnej, z uwagi na postępującą globalizację oraz brak utrudnień związanych z przemieszczaniem się, podróżowaniem oraz zmianą miejsca zamieszkania, lokalne jedynie trendy bardzo szybko rozprzestrzeniają się także na pozostałe regiony kraju, gdzie z biegiem czasu zaczynają być równie często stosowane jako alternatywa dla dotychczas wykorzystywanych rozwiązań, pomysłów oraz koncepcji.

Jak rozpoznać dobrego architekta wnętrz?

Znalezienie naprawdę dobrego architekta wnętrz nie jest rzeczą prostą. Osoba taka powinna łączyć w sobie wiele cech i umiejętności, gwarantując z jednej strony – odpowiednie przygotowanie zawodowe, znajomość zagadnień z zakresu materiałoznawstwa i budownictwa, zorientowanie w aktualnych trendach projektowych i architektonicznych, z drugiej natomiast – zapewniając takie cechy charakterologiczne, jak chęć współpracy, empatia, zdolność do rozpoznania potrzeb klientów. Należy bowiem pamiętać o tym, że nawet najlepiej wykonany technicznie projekt wystroju wnętrza nie będzie podobał się zleceniodawcom, jeżeli nie będzie spełniał ich oczekiwań oraz nie będzie odpowiadał ich potrzebom związanym z codziennym użytkowaniem poszczególnych pomieszczeń. Z tego też względu słusznie podkreśla się, że dobry projektant wnętrz powinien potrafić wsłuchać się w sugestie zamawiających i przygotować taką aranżację wnętrz, która stanowić będzie kompromis pomiędzy ich wizją pomieszczeń a własnym poczuciem estetyki. Ciekawe projekty wykonują projektanci wnętrz w Krakowie.

Komu powierzyć wykonanie projektu wystroju wnętrz?

Jak była już wyżej mowa, projektowanie wnętrz w różnych częściach Polski może charakteryzować się pewnymi, nieznacznymi różnicami. Nie oznacza to jednak, abyśmy byli skazani wyłącznie na wykonawców z określonego regionu kraju. Z powodzeniem znaleźć można bowiem studia i pracownie architektoniczne, które wykonają odpowiadający nam w pełni projekt pomimo tego, że ich siedziby oddalone będą o wiele kilometrów od miejsca położenia domu lub mieszkania, których wnętrza podlegać będą metamorfozie. W takich jednak sytuacjach będziemy musieli liczyć się z większymi kosztami wykonania projektu, z uwagi na konieczność poświęcenia przez projektanta (architekta) czasów i środków na dojazd do wyznaczonego miejsca. Warto jednak mieć na uwadze, że lokalne oferty pracowni projektowych zazwyczaj są na tyle szerokie i zróżnicowane, że pozwolą na wybór wykonawcy mającego siedzibę w niedalekiej odległości od naszego miejsca zamieszkania.

więcej na: www.monodesign.pl