Nasi rodacy nie radzą sobie z płatnościami zaciąganych zobowiązań finansowych. Kiedy jednak otrzymujemy nakaz zapłaty z sądu, to warto się bronić? Jak? O tym poniżej.

Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić otrzymując nakaz zapłaty z sądu, to uspokoić nerwy oraz zanotować datę odbioru przesyłki sądowej. Możesz to uczynić poprzez zapisanie daty odbioru w prawym górnym rogu nakazu zapłaty albo na kopercie adresowanej z sądu. Pamiętaj, aby nie wyrzucać koperty, w której znajdował się nakaz zapłaty wraz z pozwem oraz załącznikami.

Nie zwlekaj, bo termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest krótki

Twoim przeciwnikiem w sprawie jest czas. Masz tylko 2 tygodnie na odwołanie się od otrzymanego z sądu nakazu zapłaty. W powyższym terminie musisz wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty albo zarzuty od nakazu zapłaty do sądu, który go wydał. W przypadku zaniechania tej czynności spodziewaj się komornika. Niestety, ale wszczęcie postępowania egzekucyjnego spowoduje, że w Twoim życiu codziennością staną się problemy z majątkiem, w tym zajęcia kont bankowych, zajęcia wynagrodzenia za pracę, ruchomości, a nawet nieruchomości, np. domu i mieszkania. Dlatego jako pozwany musisz się bronić!

Nie zapomnij o urzędowym formularzu!

Częstym problemem, na jaki natrafiają osoby pozwane, jest obowiązek korzystania z urzędowych formularzy sprzeciwów. Kiedy pozwany musi z niego skorzystać? Wówczas, kiedy strona inicjująca proces sądowy skorzysta z urzędowego formularza pozwu. Co istotne, składając sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, bez urzędowego formularza narażasz się na odrzucenie odwołania. A to powoduje, że sąd nie zajmie się sprawą i stanowiskiem pozwanego.

Fundacja Pomocy Zadłużonym EUROLEGE informuje, że pozwy składane przez firmy windykacyjne, banki i firmy pożyczkowe to pozwy formularzowe. Takie pozwy formularzowe składane są również wtedy, kiedy przepisy prawa nie przewidują takiej konieczności. Dla pozwanego jednak zawsze będzie trudniej…

Pamiętaj o wnioskach i zarzutach

Trzeba sobie uświadomić, że samo złożenie środka zaskarżenia od wydanego nakazu zapłaty nie jest wystarczające. Musi takie odwołanie zawierać wnioski. Wskazywać, czy nakaz zapłaty zaskarżany jest w całości czy w części. A jeśli w części, to w jakiej.

Niestety, ale wiele osób myśli, że sporządzenie sprzeciwu albo zarzutów od nakazu zapłaty to prosta sprawa i poradzą sobie z tym sami. Nic jednak bardziej mylnego! Pozwani mają problemy z prawidłowym formułowaniem zarzutów. Nie wspominając już o ich należytym uzasadnieniu. Każdy pozwany powinien mieć z tyłu głowy, że banki, firmy pożyczkowe i firmy windykacyjne korzystają z doświadczonych prawników. Dlatego Fundacja Pomocy Zadłużonym EUROLEGE zachęca do korzystania z fachowej pomocy prawników, którzy znają tematykę antywindykacyjną i wiedzą, w jaki sposób pomagać w procesach o zapłatę.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu i masz wątpliwośc,i w jaki sposób sporządzić odwołanie, nie ryzykuj, ale zawsze korzystaj z pomocy prawnej specjalistów! Niewielka pomyłka może narazić Cię na przegraną w procesie. Unikniesz przegranej, jeżeli twoją sprawę poprowadzi doświadczony prawnik – adwokat lub radca prawny – znający się na sprawach związanych z antywindykacją. Taką pomoc znajdziesz m.in. w Fundacji EUROLEGE.

Jak się zgłosić do Fundacji:
Fundacja Pomocy Zadłużonym EUROLEGAL
Zadzwoń, tel.: 530 333 130
Wyślij zgłoszenie na stronie: www.darmowyprawnik.eu/anuluj-dlug/