Z uwagi na zmiany zasad, zwolnienia i ulgi na jakie można liczyć, a także różne sposoby rozliczania, trzeba stosować odmienne druki PIT, by poprawnie dokonać stosownych rozliczeń. Niestety, dla wielu osób dobór odpowiedniego dokumentu do wypełnienia stanowi olbrzymie wyzwanie. W artykule wyjaśniamy, jakie istnieją druki PIT i kiedy jaki wybierać!

Jak wybieramy druki PIT?

Druki PIT za 2019 rok można znaleźć albo w formie papierowej, albo elektronicznej - do ściągnięcia na przykład w PDF, albo do wypełnienia online, w specjalnym programie. Wybór odpowiedniego dokumentu jest tu kluczowy, ponieważ od niego zależy poprawne rozliczenie podatku. Bywają i takie sytuacje, gdy podatnik nie może wybrać jednego dokumentu, lecz musi do niego dodać jeszcze jakieś załączniki. Łącznie Urząd Skarbowy wykorzystuje przeszło 40 różnych formularzy. Właściwy dobiera się do sytuacji podatkowej, jaka zaistniała w danym roku rozliczeniowym - a zatem nie jest wcale tak, że każdy co roku zobowiązany jest do wypełnienia tego samego formularza. Najpopularniejszym formularzem jest deklaracja PIT-37. Popularny jest również PIT-36 oraz PIT-28. Warto dowiedzieć się, w jakich sytuacjach jest się zobowiązanym do wybrania konkretnego druku, czytając więcej na ten temat lub radząc się specjalisty.

Druki PIT - dla kogo i kiedy?

Jak już wspomniano, najpopularniejszy jest formularz PIT-37. Jest on skierowany do osób fizycznych, które osiągają zarobki za pośrednictwem płatników. W praktyce są to osoby, które:

  • pobierają wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego;
  • posiadają emeryturę, rentę, bądź świadczenia lub zasiłki przedemerytalne;
  • otrzymują zasiłki z ubezpieczenia społecznego;
  • otrzymują wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i majątkowych;
  • pobierają wynagrodzenie z racji zawarcia umów cywilnoprawnych, albo też kontraktów menadżerskich;
  • otrzymują stosowne stypendia. 

Dla deklaracji PIT-37 ostatecznym terminem wysłania wypełnionego formularza jest 30 kwietnia 2019 roku. Warto dodać, że podobny formularz może zostać wypełniony przez indywidualnego podatnika, ale można również rozliczyć się razem z małżonkiem. 

Jeśli chodzi o inne, popularne formularze, skrótowo informujemy dla kogo są przeznaczone i do kiedy je rozliczać:

  1. PIT-36 - na podstawie tego formularza rozliczamy między innymi prowadzoną działalność gospodarczą. Także i w tym przypadku można rozliczyć się indywidualnie, albo w parze (małżonkowie), bądź też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Na tym formularzu dolicza się dochody małoletnich dzieci, a wypełnione deklaracje trzeba złożyć do 30 kwietnia 2019 roku.
  2. PIT-36L / 36LS - to formularz do rozliczania dla osób, które rozliczają podatek liniowy 19%. Ostateczny termin składania deklaracji podatkowych za rok 2018 to 30 kwietnia 2019 roku. 
  3. PIT-28 - to formularz odpowiedni dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w sposób indywidualny, albo w ramach spółki cywilnej lub spółki jawnej. Termin złożenia deklaracji rocznych dla tego formularza to 31 stycznia 2019 roku. 
  4. PIT-38 - nieco mniej popularny typ formularza, przeznaczony dla tych osób które w roku 2018 osiągnęły przychód z tytułu objęcia lub zbycia udziałów w spółkach z osobowością prawną, a także ze zbycia papierów wartościowych czy różnych pochodnych instrumentów podatkowych. Termin składania deklaracji PIT to 30 kwietnia 2019 roku.