W sytuacji, kiedy uzyskiwanie przychodów jest mocno (i odgórnie) ograniczone lub całkowicie zablokowane, dotrzymanie podjętych zobowiązań w terminie staje się zwyczajnie niewykonalne. Wtedy trzeba podjąć odpowiednie kroki prawne, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy i byt przedsiębiorstwa. Praktycznie w każdym przypadku prawnicy są w stanie wskazać kilka ścieżek, którymi można uniknąć całkowitej plajty.

Nieprawidłowości w działaniu komornika mogą być podstawą do zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Gdyby poszukać wspólnego mianownika, który łączy wszystkie strategie antywindykacyjne, wiele osób wskazałoby na tzw. grę na czas. Sąd wystawia nakaz zapłaty na wniosek wierzycieli? Należy dokładnie przeanalizować dokumentację należności, znaleźć punkty nie do końca oczywiste i wnieść stosowny sprzeciw. Oczywiście trzeba to zrobić w dopuszczalnym przez prawo terminie, dochowując wszelkich wymogów formalnych. Rzecz jasna sam fakt wniesienia sprzeciwu to za mało. Musi być on dobrze uargumentowany. Konieczne jest również wykazanie dobrej woli w spłaceniu długu. Próba całkowitego zanegowania należności, przekonania sądu że wszystko zostało uregulowane, byłoby mocną przesadą. Chyba, że pozywający faktycznie dopuszczają się poważnych nadużyć i manipulacji. W rozmowie z prawnikami lepiej zachować szczerość i uczciwość. Tylko tak reprezentanci będą mogli opracować właściwą, skuteczną strategię postępowania.

Prowadząc negocjacje z wierzycielami należy dążyć do ugody, na której nie straci żadna ze stron

Podmiotom zmagającym się z długami najczęściej zależy na maksymalnie korzystnym rozłożeniu opłat na raty. Z kolei wierzyciele chcą odzyskać jak najwięcej należnych im pieniędzy. Doprowadzenie do całkowitego bankructwa dłużnika rzadko kiedy pozwala na pełne zaspokojenie uzasadnionych roszczeń. Po stronie zadłużonych należy przekonanie drugiej strony, że bardziej opłaci im się poczekać nieco dłużej na pełną sumę wraz z odsetkami, niż szybko uzupełnić stan firmowego konta. Alternatywnym rozwiązaniem może być również wykup długu lub restrukturyzacja – Kancelaria Prawna R. Ptak i Wspólnicy wymienia szereg działań, jakie podejmowane są w takich okolicznościach. Pozwalają przetrwać najtrudniejsze czasy, a następnie stworzyć warunki odpowiednie do odbicia się od dna.