ad

2021 rok dla polskiej fotowoltaiki jest dość wyjątkowy ze względu na zapowiedziane liczne zmiany. Część z nich ma charakter prorozwojowy, część uznawana jest przez sceptyków za rozwiązania niekorzystne. Czy i jakie zmiany czekają nas w rozliczeniach?

Fotowoltaika w 2021 roku – zmiany w rozliczeniach prosumenckich

Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy OZE i rozliczeń prosumenckich. Rząd zapowiedział zmianę sposobu rozliczeń. Obecnie osoby posiadające fotowoltaikę podłączoną do sieci mogą rozliczać się, oddając nadwyżkę energii do sieci. Następnie można pobrać z sieci energię w ilości 70%-80% względem ilości oddanej. Takie rozwiązanie traktowane było jako korzystne dla właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Latem zazwyczaj dochodzi do sytuacji, w której instalacje produkują więcej prądu, niż jesteśmy w stanie zużyć. Z kolei zimą mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym.

Zmiany rozliczeń prosumenckich zapowiadane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, są przyczynkiem do wprowadzenia wolnego handlu energią elektryczną – także przez małe podmioty. Właściciele systemów PV wciąż będą mogli pobierać i oddawać prąd do sieci. Jednak sprzedaż prądu ma odbywać się po cenach hurtowych (średniej z poprz. kwartału), a zakup prądu – po cenach detalicznych. To właśnie ten „szczegół” sprawia, że entuzjaści OZE z dużą dozą niepewności zareagowali na proponowane zmiany w rozliczeniach. Tendencja do przekształcenia prawa OZE na rzecz umożliwienia handlu energią wielu podmiotom była zapowiadana od dłuższego czasu – i raczej nieuchronna. Problem tkwi w zasadach tego handlu – w tym wypadku w rodzajach stawek poboru i odsprzedaży energii elektrycznej.

Zmiany w rozliczeniach wciąż są niepewne

Warto dodać, że zmiany te wciąż nie są pewne. Początkowo Ministerstwo poinformowało o wprowadzeniu ich od 1 stycznia 2022 roku (bez vacatio legis). Następnie pojawiły się komunikaty o niemożliwym zastosowaniu tak krótkiego terminu i obecnie – na stan z lipca 2021 r. – nie ma pewności, kiedy zmiany mają wejść w życie oraz w jaki sposób dokładnie opisze je ustawodawca. Na ten moment można jedynie mieć pewność, że osoby, które zdecydują się na zakup fotowoltaiki do końca bieżącego roku, będą mogły rozliczać się na starych zasadach przez pierwsze 15 lat.

Jeśli interesuje Cię instalacja fotowoltaiczna sprawdź stronę firmy Hewalex!