W przypadku domu jednorodzinnego inwentaryzacja geodezyjna musi zostać przeprowadzona także w przypadku przyłączy. Kiedy i w jaki sposób geodeta jest zobowiązany do przeprowadzenia takich czynności?

Inwentaryzacja geodezyjna – kiedy ją przeprowadzamy?

Zgodnie z prawem budowlanym zakończenie budowy domu jednorodzinnego, wymaga formalnego zgłoszenia do nadzoru budowlanego. 
Inwestor budowlany w takim zgłoszeniu musi skompletować następujące dokumenty:

  1. dziennik budowy,
  2. właściwe oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające m.in., że dom zbudowany został zgodnie z projektem,
  3. wszystkie protokoły, które zostały sporządzone w trakcie budowy,
  4. zaświadczenie odbioru wykonanych przyłączy,
  5. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

To oznacza, że taką inwentaryzację domu jednorodzinnego należy przeprowadzić już po zakończeniu budowy. Pomiary bowiem muszą zobrazować, czy budowa domu charakteryzuje się jakimiś zmianami, czy odkształceniami.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy. Tę należy przeprowadzić jeszcze w trakcie budowy. Uzbrojenie podziemne musi zostać zmierzone przez geodetę jeszcze przed zasypaniem urządzenia. 

Kto przeprowadza taką inwentaryzację geodezyjną?

Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym tylko geodeta, który ma właściwe uprawnienia, może przeprowadzić tego rodzaju czynności. Jeśli więc interesuje Państwa geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy instalacji zewnętrznych, to geodeci z firmy Geo – Osnowa zapewnią Państwu profesjonalne wsparcie. Po wykonaniu inwentaryzacji przyłączy pomożemy również w zrealizowaniu wszystkich wymogów prawnych, między innymi złożenie dokumentacji do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przy tworzeniu powykonawczej inwentaryzacji ważny jest też znowelizowany artykuł 57 ust.1 pkt 5 prawa budowlanego z 2015 roku, na podstawie którego inwentaryzacja powykonawcza ma zawierać dane o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z wcześniej stworzonym projektem zagospodarowania działki. Pracując z firmą Geo – Osnowa mają Państwo pewność, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy instalacji zewnętrznych będzie wykonana fachowo i zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 

Inwentaryzacja geodezyjna domu jednorodzinnego – cena

Im szybciej geodeta przeprowadzi powykonawczą inwentaryzację, tym szybciej zamkniemy formalności i uzyskamy pozwolenie na użytkowanie budynku. Ile zapłacimy za pracę geodety? Pełny koszt inwentaryzacji zarówno domu, jak i przyłączy zamyka się w przedziale od 800 do 1.400 złotych. 

Cena zależy np. 

  • od ilości odbieranych przyłączy, 
  • wykonania dodatkowych czynności, jak np. zmiany użytkowania. 

Jaka jest cena inwentaryzacji geodezyjna domu jednorodzinnego? Około 500 – 700 złotych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że bez inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy, urząd nadzoru budowlanego nie przyjmie naszej dokumentacji. Dlatego warto od razu z geodetą uzgodnić kompleksowe działania, obejmujące wykonanie pomiarów również samych przyłączy.