Wszyscy administratorzy danych osobowych, w tym również sklepy internetowe działające w Polsce, mają obowiązek dostosowania się do wymagań RODO.  Jeśli przedsiębiorca prowadzi sklep z wykorzystaniem otwartego oprogramowania sklepu Presta Shop, może to zrobić w prosty sposób - używając modułu GDPR Ochrona Danych RODO.

O module

Moduł GDPR Ochrona Danych RODO dla sklepów internetowych PrestaShop jest menedżerem prywatności, w którym znajdziemy wiele opcji i dodatków ułatwiających przestrzeganie w restrykcyjny sposób rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), które jest zgodne w RODO. Dla wszystkich sklepów internetowych sprzedających produkty na terenie Unii Europejskiej dostosowanie się do wymogów rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych jest konieczne. W przeciwnym wypadku ich właściciele i administratorzy danych narażą się na szereg nieprzyjemności.

Respektowanie najważniejszych z praw klientów

 

Wdrożenie do swojego sklepu internetowego zbudowanego na oprogramowaniu Prestashop modułu GDPR Ochrona Danych RODO pozwoli na respektowanie najważniejszych z praw europejskich konsumentów:

 Prawo do bycia informowanym - klient powinien zostać poinformowany o gromadzeniu jego danych,

Prawo do przenoszenia danych - klient ma zapewnione prawo do pobierania swoich danych osobowych ze sklepu,

Prawo do bycia zapomnianym - klient może usunąć konta oraz swoje dane np. ze sklepu internetowego,

Prawo do bycia anonimowym - klient może zażądać anonimizacji swoich danych,

Prawo do poprawnej informacji - do zarządzania oraz edytowania swoich danych,

Prawo do ograniczenia przetwarzania - klient może ograniczyć swoje informacje w sklepie,

Prawo do sprzeciwu - klient może ograniczyć swoje dane, aby sklep mógł z nich korzystać wyłącznie w ograniczonym zakresie i sprzeciwić się ich wykorzystywaniu na potrzeby marketingowe,

Prawo do powiadomień - klient ma prawo do informacji, jeśli w sklepie wystąpiłaby luka w zabezpieczaniu.

 

Rzeczony moduł pozwala na tworzenie informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sklepie oraz checboxów z dodatkowymi zgodami. Można za jego pomocą zgłosić chęć usunięcia konta, pobrania danych klienta czy anonimizacji. Ma opcję włączenia i wyłączenia każdej z zakładek, zgodnie z życzeniem administratora, który ma do dyspozycji wygodny panel administracyjny, z wszystkimi prośbami o usunięcie czy anonimizację danych.