Skracanie zbóż – co to jest?

Pod terminem takim jak skracanie zbóż, w tym również skracanie pszenicy, znajduje się proces, który służy regulacji wzrostu roślin.

Skracanie zbóż jest zabiegiem, który ma na celu zapobieganie wyleganiu, czyli trwałego nachylania się źdźbła zboża u podstawy lub w międzywęźlach (odcinkach łodygi między miejscami wyrastania liści). Wyleganiu sprzyjają głównie silne wiatry, duże opady deszczy czy stosowanie nieodpowiednich nawozów.

Prawidłowo wykonane skracanie pszenicy pozwoli zatem rolnikowi na uzyskanie większych plonów.

Jak wykonuje się proces skracania zbóż?

Proces skracania zbóż wykonuje się z wykorzystaniem specjalnych specyfików, tak zwanych regulatorów wzrostu. Są to preparaty, które mają na celu zwiększenie przyrostu korzeni rośliny oraz wzmocnienie podstawy źdźbła przez zwiększenie jej średnicy. W efekcie zboże jest bardziej sztywne, a tym samym lepiej odporne na warunki atmosferyczne.

Dobór odpowiedniego regulatora wzrostu i zastosowanie go w odpowiednim czasie to gwarancja sukcesu – prawidłowo wykonane skracanie zbóż sprawi, że plon będzie jeszcze bardziej obfity.

Przy doborze odpowiednich regulatorów pod uwagę należy wziąć:

  • czas trwania działania specyfiku,
  • temperaturę, w której regulator działa najlepiej,
  • wpływ warunków atmosferycznych na preparat,
  • proces działania preparatu.

Kiedy stosować regulatory wzrostu zbóż?

Producenci preparatów na skracanie pszenicy oraz innych zbóż oferują najczęściej kilka różnych typów regulatorów wzrostu. Są one dobierane w zależności od fazy wzrostu rośliny.

Pierwszy raz preparat można zastosować już w fazie krzewienia (BBCH 25) – przy temperaturze od 5 stopni Celsjusza. Następnie można wykorzystać preparat pod koniec fazy krzewienia, gdy następuje początek strzelania w źdźbło (BBCH 30) albo w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31) aż do fazy liścia flagowego (BBCH 39).

Dokładne informacje o terminach stosowania regulatorów zbóż można znaleźć w ich ulotkach i na etykietach.