Wymagania są dosyć spore, a wiedza bardzo obszerna. Jak przygotować się do egzaminów na myśliwego? Jak wyglądają poszczególne etapy?
 

W dzisiejszym artykule dowiecie się wszystkiego o testach na myśliwego.

Kto może zostać myśliwym?

Wszyscy myśliwi zrzeszeni są w kołach łowieckich, które łącząc się tworzą Polski Związek Łowiectwa, czyli w skrócie PZŁ.

Każdy może zostać myśliwym, jeżeli spełni kilka poniższych warunków:

- ukończony 18 rok życia;

- polskie obywatelstwo;

- pełnia praw publicznych;

- nie być karanym za wykroczenia i przestępstwa wymienionych w prawie łowieckim;

- odbyć roczny staż w kole łowieckim.

Każdy spełniający wszystkie z powyższych warunków można podejść do egzaminu łowieckiego. Szkolenia organizowane są przez PZŁ, a zaliczony egzamin jest podstawowym wymogiem na uzyskanie uprawnień myśliwego.

Egzamin na myśliwego – krok po kroku

Każdy egzamin na myśliwego wygląda jednakowo i dzieli się na trzy osobne etapy.

  1. Test na myśliwego

Otrzymany arkusz zawiera 100 pytań z odpowiedziami A,B, C lub D. Na każdym egzaminie otrzymacie 70 pytań dotyczących wiedzy ogólnej oraz 30 stricte o bezpieczeństwie w trakcie polowania.

  1. Egzamin ustny

Komisja egzaminacyjna może zadawać pytania, które obejmują cały zakres wiedzy dotyczący łowiectwa. Tutaj możecie spodziewać się wszystkich możliwych pytań, które wchodzą w zakres wiedzy początkującego myśliwego.

  1. Egzamin strzelecki

Każdy zawodowy myśliwy musi umieć dobrze strzelać. Niezależnie od umiejętności należy zaliczyć następujące zadania:

  • Strzały do wystrzelonych rzutek – 10 możliwych prób / 4 celne dają zaliczenie
  • Strzały do makiety zająca – 10 możliwych prób / 4 celne dają zaliczenie
  • Strzały do tarczy – 5 prób / 3 celne dają zaliczenie

Uzyskać zaliczenie z testu na myśliwego można tylko wtedy, kiedy zaliczy się wszystkie 3 etapy. W innym przypadku należy podejść do egzaminu w innym terminie.

Pozwolenie na broń myśliwską

Jeżeli zaliczyłeś już testy myśliwskie to pora uzyskać pozwolenie na broń. Wniosek możesz składać w Wydziale Postępowań Administracyjnych.

Aby uzyskać pozwolenie na broń myśliwską musisz posiadać dokumenty, które potwierdzą Twoje członkostwo w Polskim Związku Łowiectwa.  Oprócz tego musicie posiadać aktualne badania lekarskie oraz psychologiczne, które potwierdzą, że możecie posiadać broń.

Jakie dokumenty są jeszcze wymagane?

- kserokopia dowodu osobistego

- dwa zdjęcia 3x4, takie jak do dowodu osobistego

- dowód opłaty skarbowej za dwa dokumenty uprawniające do zakupu broni myśliwskiej