Nie każdy wie o tym, że zwałowanie i wywożenie gruzu ma swoje ścisłe przepisy. Postępowanie wbrew literze prawa jest surowo karane. O czym więc trzeba pamiętać, planując remont?

Co mówi prawo?

Ustawa[1] precyzuje dokładnie warunki, na jakich mogą być składowane odpady. Wyraża jakie środki służą ochronie środowiska, zdrowia i życia w związku wytwarzaniem odpadów i gospodarowaniem nimi. Wg prawa nie można składować żadnych odpadów w innych miejscach, niż do tego przeznaczonych. Art. 183. Kodeksu Karnego przewiduje karę pozbawienia wolności od kilku miesięcy, aż do pięciu lat. Tylko legalne wysypisko śmieci spełnia wszelkie normy i warunki pod względem budowy i eksploatacji, powodując, że zaleganie odpadów nie wpływa negatywnie na środowisko. W przypadku “dzikiego” wysypiska nigdy takiej gwarancji nie ma - składowanie tam śmieci i innych rzeczy byłoby więc działaniem na szkodę ekosystemu oraz zdrowia ludzkiego. 

W świetle takich przepisów, nawet jeśli magazynujemy odpady na własnej działce, której jesteśmy właścicielami, możemy przysporzyć sobie kłopotów, bo choć nie jest naszą intencją działanie na szkodę środowiska, to nieumyślnie możemy to właśnie robić. 

Jakie jest wyjście?

Najrozsądniej jest zastanowić się nad problemem odpadów  jeszcze na wczesnym etapie planowania remontu. Chcąc działać zgodnie z prawem oraz własnym sumieniem, nie możemy wyrzucać żadnych odpadów takich jak beton, cegły, terakota, do zwykłych kubłów osiedlowych. Wiele z takich elementów posiada w sobie gwoździe, mocowania i inne elementy, wykonane z wielu różnych materiałów, co przeczy idei segregacji.  Najrozsądniej jest zamówić kontenery na gruz Warszawa, ponieważ jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Podstawiany jest wówczas odpowiedniej wielkości kontener, w którym można umieścić nie tylko wszelkie fragmenty porozbiórkowe, ale też elementy armatury łazienkowej czy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Po zakończonych pracach remontowych następuje wywóz gruzu Warszawa. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie pozostaje na naszych barkach ciężar odpowiedzialności za to, czy tego rodzaju śmieci na pewno trafią w odpowiednie, przeznaczone ku temu miejsce. Nie musimy też bać się, że do drzwi zapuka policja, pytając o zawartość góry gruzu przed domem podczas samego remontu.

Dlaczego warto składować legalnie?

Oprócz oczywistego braku konsekwencji prawnych, prawidłowe przechowywanie gruzu niesie ze całą listę pozytywnych skutków. Przede wszystkim unikamy tzw, odcieków, czyli tworzenia się wilgoci i procesów gnilnych na skutek podmywania odpadów wodami opadowymi. Gnicie w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zanieczyszczenia metalami ciężkimi, węglowodorami czy kwasami. Skażenie gleby bywa trudne do odwrócenia, czasami wręcz niemożliwe. A skoro skażona będzie gleba, to i okoliczna roślinność. Legalne wysypiska mają cały system zabezpieczeń, m.in. system ujmowania odcieków, który chroni przed takimi niebezpieczeństwami. Posiadają też metody neutralizowania szkodliwych biogazów, które potrafią wydobywać się z wielu odpadów. 

Oprócz uniknięcia przykrych konsekwencji, legalne wysypisko niesie też korzyści. Wywóz gruzu Warszawa kieruje na specjalne wysypiska, gdzie odpady budowlane mogą posłużyć do utwardzania dróg, a z kolei w okolicach Leszna selekcjonuje się  szkło z domowych odpadów, skąd trafia do hut, które przyjmują je do przetopienia. Z kolei wspomniany wcześniej biogaz, szczególnie taki z dużą zawartością metanu, zamiast uwalniać się niekontrolowanie do atmosfery na nielegalnym składowisku, w odpowiednich warunkach zatłaczany może być bo specjalnej komory energetycznej i wykorzystywany do produkowania ciepła i energii elektrycznej.

Przestrzeganie  litery prawa w kontekście utylizacji z pewnością poprawia estetykę miast i wsi. Ale estetyka to nie wszystko. Jako ludzie odpowiedzialni, mamy okazję wykazać się także jeśli chodzi o nasze zdrowie oraz ochronę środowiska. Prawo stoi pod tym względem po naszej stronie, surowo karząc za nieodpowiednie składowanie gruzu. 

[1] Dz.U.2020.797 t.j.