Zdobycie odpowiednich uprawnień wymaga starań i motywacji, jednak nie jest aż tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc starać się o stopnie żeglarskie i motorowodne!

Żeglowanie to zajęcie, które przynosi wiele satysfakcji. Dzięki niemu można dotrzeć do niedostępnych plaż, dziewiczych raf koralowych czy bezludnych wysp. Jednak aby poczuć wiatr w żaglach, nie trzeba wcale opuszczać Polski – w kraju znajduje się sporo zbiorników wodnych, na których można wykorzystać takie umiejętności. Co obejmuje kurs motorowodny i czym zajmuje się sternik motorowodny? Jak zdobyć uprawnienia żeglarskie? Zobacz, jak ukończyć taki kurs!

Kurs żeglarski – czego potrzebujesz, aby go rozpocząć?

Na kurs żeglarski może zapisać się każda osoba, która ukończyła 14 lat. Obejmuje on zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uczestnictwo w kursie żeglarskim jest możliwe do pogodzenia z pracą i nauką – zwykle zajęcia obejmują kilka dni wykładowych i ćwiczenia umiejętności praktycznych. Uprawnienia żeglarskie, które można zdobyć w Polsce, obejmują następujące stopnie:

  • żeglarz jachtowy – aby zapisać się na taki kurs, nie potrzebujesz żadnego doświadczenia na jeziorach czy morzach. Konieczne będzie jednak zdanie państwowego egzaminu, który obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Zdobycie takiego patentu upoważnia do żeglowania po wodach śródlądowych.

  • jachtowy sternik morski – to kolejny stopień żeglarski. Aby go uzyskać, trzeba zrealizować 200 godzin żeglugi na morzu oraz zdać egzamin państwowy. Zdobycie takich uprawnień pozwala na żeglowanie po wodach śródlądowych, jak i morzach, jachtem o długości nieprzekraczającej 18 metrów.

  • kapitan jachtowy – jest to najwyższy stopnień żeglarski. Aby go uzyskać, niezbędne jest zdobycie uprawnień jachtowego sternika morskiego, zdanie egzaminu oraz wykazanie się stażem obejmującym 1200 godzin żeglowania. Zdobycie tego stopnia uprawnia do żeglowania po wodach śródlądowych i morskich, również większymi jednostkami, których kadłub jest dłuższy niż 18 metrów.

Kurs motorowodny – kto może się na niego zapisać?

Inną grupę uprawnień stanowią te, które dotyczą pływania łodziami motorowymi oraz skuterami wodnymi. W tym przypadku wyróżnia się następujące stopnie:

  • sternik motorowodny – na taki kurs może zapisać się każdy, kto ukończył 14 rok życia. Uprawnienia nadawane są na podstawie zdanego egzaminu. Sternik motorowodny może pływać na wodach śródlądowych oraz morskich (do 2 mil morskich od brzegu).

  • motorowodny sternik morski – ten stopień mogą zdobyć osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają 200 godzin stażu na morzu. Te uprawnienia upoważniają do pływania po wodach śródlądowych i morzach.

  • kapitan motorowodny – w tym przypadku staż wynosi 1200 godzin. Uprawnienia kapitana motorowodnego pozwalają pływać na wodach śródlądowych i morzach, bez ograniczeń dotyczących wielkości jachtu motorowego.