Cięcie laserem

Cięcie laserem znajdujące się w ofercie np. firmy ciecielaser.pl to przede wszystkim metoda bardzo precyzyjna. Umożliwia rozdzielanie zarówno materiałów metalowych, jak i niemetalowych o różnej grubości. To metoda bezdotykowa, w pełni zautomatyzowana. Narzędzie do cięcia nie ulega zużyciu, a na obrabianym przedmiocie nie powstają uszkodzenia ani zniekształcenia. 

Wiązka lasera nagrzewa materiał tylko miejscowo, a pozostała część materiału nie jest obciążona termicznie. Cięcie laserowe to metoda pozwalająca realizować nawet bardzo skomplikowane projekty, które nie są możliwe do uzyskania za pomocą innych metod cięcia. 

Dużą zaletą metody cięcia laserowego jest krótki czas obróbki. Wadą są dość wysokie koszty urządzenia i uzyskania wykwalifikowanej kadry do jego obsługi. 

Cięcie wodą

Cięcie wodą to metoda cięcia na zimno konkurująca z innymi termicznymi metodami cięcia. Zaletą cięcia wodnego jest wysoka jakość ciętych powierzchni i brak odkształceń termicznych. Metoda ta nie powoduje zmian w strukturze materiału, podczas cięcia wodą nie wydzielają się pyły ani gazy. 

Za pomocą tej metody można ciąć prawie wszystkie materiały z wyjątkiem diamentu. Cięcie wodą to proces zautomatyzowany. Za pomocą metody cięcia wodnego można wycinać elementy skrajnie małe oraz elementy o dużych gabarytach. 

Cięcie plazmowe

Cięcie plazmowe to metoda cięcia metali przy zastosowaniu łuku plazmowego. Może odbywać się w sposób zmechanizowany lub ręczny. Plazma to elektrycznie przewodzący zjonizowany gaz.  Do zalet cięcia plazmowego należą: szybkość, precyzja, wysoka jakość cięcia. 

Cięcie tlenowe

Cięcie tlenowe zwane inaczej cięciem gazowym to popularna metoda cięcia metali, zwłaszcza stali niskowęglowych i niskostopowych. To jedna z najstarszych metod cięcia stali. Metal zostaje podgrzany do temperatury spalania, następnie usuwa się stopiony metal ze szczeliny przy użyciu strumienia gazu pod wysokim ciśnieniem.

Ta metoda stosowana jest wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba materiałów o dużej grubości. To także jedna z najbardziej ekonomicznych metod cięcia termicznego. Materiały można ciąć pod różnymi kątami. Zaletą metody cięcia tlenowego są dość niskie koszty w porównaniu z innymi metodami cięcia.