Zgodnie z ustalonymi przepisami prawa, z pozwem o alimenty wystąpić do sądu może osoba, która po rozwodzie (lub po rozstaniu z partnerem) opiekuje się dziećmi, i nie otrzymuje od drugiego rodzica żadnego wsparcia finansowego. Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania należnych pieniędzy jest złożenie pozwu w sadzie, celem ustalenia alimentów. Od czego zacząć składanie pozwu o alimenty i jak wygląda uzyskanie alimentów? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu. 

1. Co powinien zawierać wniosek o alimenty?

2. Dokumenty potrzebne do pozwu alimentacyjnego

3. Droga do uzyskania alimentów

4. Wzór pozwu o alimenty

Najczęściej wszelkie pozwy alimentacyjne dotyczą alimentów na dzieci. Kiedy małżeństwo się rozpada, dzieci pozostają przy jednym z małżonków, który je utrzymuje. Obowiązkiem drugiego jest partycypowanie w kosztach, poprzez świadczenie alimentacyjne.

Co powinien zawierać wniosek o alimenty

Wypełnienie wniosku o alimenty w sposób poprawny to bardzo ważna sprawa. Wszelkie błędy mogą bowiem znacznie opóźnić decyzję sądu. 

Prawidłowo wypełniony pozew o alimenty musi zawierać następujące informacje:

- wpisaną datę i miejscowość;
- dane adresowe sądu, do którego skierowany ma być wniosek;
- nazwisko i adres dziecka oraz dane przedstawiciela ustawowego - rodzica;
- dane rodzica, który nie łoży na utrzymanie dziecka (adres i nazwisko);
- wnioskowaną kwotę alimentów, najlepiej w przeliczeniu na miesiąc;
- preferowaną datę wypłat świadczeń wraz z preferowanym sposobem ich przekazania;
- uzasadnienie wystąpienia o alimenty;
- spis wszystkich załączników;
- własnoręczny podpis.


Dokumenty potrzebne do pozwu alimentacyjnego
Pozew o alimenty składa rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi, chcący uzyskać odpowiednie środki finansowe od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do samego pozwu należy załączyć wiele innych dokumentów – odpisów i zaświadczeń:

- skrócony odpis aktu urodzenia wnioskodawcy;
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
- gdy dziecko jest owocem wolnego związku - oświadczenie o uznaniu dziecka;
- dokument z miejsca pracy o zarobkach;
- zaświadczenie z urzędu pracy o zasiłku dla bezrobotnych;
- wszystkie rachunki dotyczące utrzymania dziecka;
- odpis pozwu i wszystkich załączników;
- skrócony odpis aktu małżeństwa;
- odpis wyroku o rozwodzie lub orzeczenia o separacji.

Do wniosku warto jest dołączyć również wszelkie dokumenty potwierdzające trudną sytuacje finansową rodzica, np. zaświadczenia z Zakładu Pomocy Społecznej

Droga do uzyskania alimentów

Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym - w wydziale rodzinnym i nieletnich, odpowiednim dla miejsca zamieszkania tego z rodziców, który alimentów nie płaci, lub osoby uprawnionej, w tym przypadku dziecka. Pismo ze wszystkimi załącznikami powinno zostać złożone w biurze podawczym lub wysłane pocztą. Wszelkie podania powinny być sporządzone w 2 egzemplarzach - jeden dla sądu, drugi dla pozwanego. 

Wniesienie pozwu o alimenty jest darmowe. Z opłatą należy liczyć się w przypadku pomocy adwokata, który pobiera opłatę za konsultację czy prowadzenie sprawy.

Wzór pozwu o alimenty
Bardzo często wiele osób ma problem z napisaniem pozwu. Właśnie dla nich stworzono ogromne ułatwienie. Każdy kto nie wie jak zabrać się za pisanie, może skorzystać z gotowego modelu pozwu, znajdującego się w bazie https://odkryjprawo.pl/alimenty-wzory-pism-wnioski/. Klikając w link można wybrać potrzebny w danej chwili dokument, wydrukować go, wypełnić i bez problemu złożyć w sądzie.